Odbor za finansije prihvatio izveštaj Fiskalnog saveta

Član odbora, narodni poslanik Veroljub Arsić, od izvestioca člana Fiskalnog saveta Nikole Altiparmakova zatražio je informaciju da li su se svi članovi tog tela izjašnjavali o izveštaju, odnosno da li postoji potpisani zapisnik o tome.

Altiparmakov je objasnio da su to pravne procedure o kojima vode računa stručne službe i sekretar, istakao da od njega nije traženo da potpiše izveštaj i dodao da će biti potpisano ako to zahtevaju pravne procedure.

Član Fiskalnog saveta od ove godine Bojan Dimitrijević istakao je da to telo ima pravilnik o radu koji podrazumeva formalno donošenje odluka.

Dodao je da nije potpisao nikakav zapisnik sa sednice gde je usvajan izveštaj o radu, i naveo da, koliko on zna, nije bilo formalne sednice.

On je naveo da je od predsednice skupštinskog odbora saznao da izveštaj stiže pred to telo.

Član odbora, narodni poslanik Milorad Mijatović, uz opasku da uvek podržava rad Fiskalnog saveta, istakao je da je zbunjen ovakvim načinom rada.

On se založio da Fiskalni savet striktno poštuje procedure kao bi dokumetni koje Odbor usvaja bili čisti.

Predsednica Odbora, narodna poslanica Aleksandra Tomić, rekla je da je bez uspeha pokušala pre sednice da reši probleme oko Izveštaja sa predsednikom Fiskalnog saveta Pavlom Petrovićem, ali da u tome nije uspela.

Kao problem, ona je navela i sadržaj Izveštaja jer u njemu Fiskalni savet navodi i delove svojih stručnih analiza koje su tokom godine već bile prosleđivane Odboru i skupštini.

Ona je zatražila da se takva praksa promeni kako ne bi ispalo da Odbor usvajanjem godišnjih izveštaja o radu prihvata i ocene Fiskalnog saveta sa kojima se ne slaže.

Uz izdvojeno mišljenje Veroljuba Arsića, Odbor je jednoglasno prihvatio Izveštaj o radu Fiskalnog saveta.

Svi prisutni članovi odbora glasali su i za izmenu sistematizacije Fiskalnog saveta kojom će broj specijalnih savetnika biti povećan sa tri na pet, dok će istovremeno broj fiskalnih analitičara biti smanjen sa pet na tri.

Fiskalni savet prošle godine imao je 17 sistematizovanih radnih mesta od čega je bilo popunjeno 12, među kojima su i tri člana saveta.

Od 49 miliona dinara planiranih budžetom potrošeno je 44,3 miliona.

Tokom te godine, Fiskalni savet uradio je 11 analiza.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар