Odbor osudio pritiske na predsednika države i članove vlade

Članovi Odbora oštro su osudili pritiske na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i druge funkcionere Vlade, navodeći da je "krajnje vreme da se stane na put govoru mržnje i crtanju meta na čelo najodgovornijih funkcionera u državi".

Na današnjoj sednici Odbor je razmatrao i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane.

Generalni inspektor realizovao je sve planirane zadatke u potpunosti i kvalitetno, ostvario potpunu saradnju sa direkcijama Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije, što je po oceni članova Odbora obezbedilo unapređenje kvaliteta, efikasnosti, zakonitosti i pravilnosti rada agencija.

U periodu koji je obuhvaćen izveštajem Generalni inspektor je u šest centara Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije sproveo nadzor nad primenom posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka iz nadležnosti direktora, Višeg i Vrhovnog kasacionog suda, pri čemu u primeni posebnih postupaka i mera, u koje je izvršen uvid, nisu zapažene nezakonitosti i nepravilnosti u radu.

Posebni postupci i mere u nadziranim slučajevima primenjivani su na zakonit način u skladu sa propisanim procedurama.

Odbor je za naredni period planirao nastavak svojih redovnih aktivnosti radi sprovođenja nadzora i kontrole nad zakonitošću rada službi bezbednosti.

U tom smislu članovi Odbora naglasili su da saradnja sa Generalnim inspektorom službi predstavlja značajan element civilne i demokratske kontrole nad radom službi Ministarstva odbrane, koji doprinosi daljem unapređenju zakonitosti i efikasnosti rada službi, te da će saradnja sa Generalnim inspektorom biće unapređivana u budućnosti, navedeno je u saopštenju koje je nakon sednice Odbora dostavljeno medijima.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike