Od Velike škole do Beogradskog univerziteta

Univerzitet u Beogradu ja najstarija visokoškolska ustanova u Srbiji koja školuje sto hiljada studenata, odnosno dve petine akademaca u Srbiji.

"Studije su po meni dobre. Ja se više bavim eksperimentalnim naukama pa možda treba više sredstava nego kolegama sa teorijskih smerova i tu malo oskudevamo, ali za sve se nađe novac", rekla je Tamara Antonić sa Farmaceutskog fakulteta Unoverziteta u Beogradu.

Od početka se Univerzitet suočavao sa istim problemima: nedovoljno prostora, nastavnika, materijalnih sredstava. Ulaganje u nauku je veoma važno jer se govori o stvaranju mreža univerziteta.

"Ja se nadam kroz nove zakone i nove regulative, posebno kroz ustanovljavanje posebnog fonda za nauku, da će najbolji istraživački projketi moći biti finansirani i na taj način da se Univerzitet u Beogradu dalje razvija", kaže akademik Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu.

Član je brojnih evropskih i svetskih asocijacija univerziteta.

Tomas Esterman iz Evropske asocijacije univerziteta rekoa je da je Univerzitet u Beogradu član Evropske asocijacije univerziteta.

"Saradnja je odlična. Drago mi je što sam ovde na konferenciji na kojoj raspravljamo kako da unapedimo visoko obrazovanje u Srbiji", kaže Tomas Esterman.

Izuzetno su značajni i međunarodni ugovori, a njih je 430. Postoji predlog da se po pet-šest evropskih univerziteta istog ranga, udruže u jedan i da se tako formira 20 velikih univerziteta.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike