Obukom državnih službenika do modernije javne uprave

Tokom prošle godine građani Srbije su, prema podacima, 10 miliona puta morali manje na šaltere. Neke od usluga koje su najviše koristili su zakazivanje termina za dobijanje lične karte i pasoša, upis deteta u vrtić, ali i one usluge koje je nametnula pandemija zakazivanje vakcinacije i potraživanje digitalnog zelenog sertifikata.

Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić rekao je da se na regionalnoj konferenciju okupilo više od 20 zemalja i da se trude da razmene iskustva.

"Naša država odlučno ide napred, ona radi na tome da kroz digitalizaciju približi sve servise našim građanima, a mi na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu gledamo kako da znanja, veštine, umenja prenesemo na naše državne službenike kako bi bili efikasniji, kako bi bili ljubazniji, prijatniji, kako bi funkcionisali odnosi između građana i državnih službenika na najvišem mogućem nivou", kazao je Miletić.

Kroz akademiju je prošlo više od 12.000 državnih službenika, a Miletić je naveo da se trude da na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu održe dinamiku obuka, uprkos otežanim uslovima zbog pandemije.

"Prošle godine je bilo 12.000, ove godine smo planirali 13.000, a biće 14.000 ljudi koji će proći naše obuke. To je sve moguće zahvaljujući strateškom pogledu u radu, odnosno, digitalizacijom i osavremenjavanjem resursa, s jedne strane, a s druge strane modernizacijom programa koji u ovoj digitalnoj varijanti treba da budu što je lakše moguće na usluzi našim državnim službenicima", istakao je Miletić.

Dodao je da se radi i na aplikaciji putem koje bi državni službenici neprestano imali pristup obukama.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар