Nove topole sade se u Tarašu

U neposrednoj blizini Zrenjanina kod naseljenog mesta Taraš na površini od četrdeset hektara došlo je do sušenja topola starih sedamnaest godina, jedini način je bila seča i ponovna sadnja.

"Globalne klimatske promene utiču i na reke koje svi znamo reka Tisa se nije izlila već nekoliko godina nizak nivo podzemnih voda uticao je da se jedna mlada šuma osuši", kaže Slađan Suručić, tehnički direktor Šumskog Gazdinstva Banat.

Ne baš tako davno sadnja novih šuma radila se isključivo ručno Vojvodina šume su ovaj posao u znatnoj meri modernizovale i u to ulažu značajna finansijska sredstva.

"Mi danas koristimo radnu snagu samo tamo gde je neophodno, gde god smo mogli da mehanizujemo radove mi smo to i uradili – Koliko godišnje izdvajate za mehanizaciju u proseku – Godišnja investicija za mehanizaciju je sigurno od dva do tri miliona evra". kaže Milan Sučević, izvršni direktor Vojvodinašume.

Vojvodina šume svake godine podižu nove zasade ne samo na mestima gde rade seču već i tamo gde se šuma po prvi put podiže.

"Prošle godine smo pošumili oko dvehiljadečetristo hektara, zadovoljavamo i ekološki kriterijum jer mlada nova rastuća šuma povezuje ugljani dioksid i stvara kiseonik, a stara šuma to ne radi tako da nam je potrebno godišnje oko miliondvesta hiljada sadnica. To proizvedemo u naših petnaest rasadnika i biološke investicije kad uzmemo u obzir i razni materijal nam je potrebno oko milijardu i trista miliona dinara godišnje tu računamo i njegovanje šuma i lekove koji su potrebni da bi te šume bile kvalitetne", objašnjava Roland Kokai, direktor JP Vojvodinašume i dodaje da je ove godine sličan plan "oko dvehiljadepestosedamdeset hektara je prosta reprodukcija i četristosedamdeset hektara je proširena reprodukcija znači da bude šuma gde je do sada nije bilo."

A da bi nova sadnica topole dostigla fazu pune zrelosti treba da prođe punih dvadestpet godina.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike