NBS: Nema zahteva PPF za saglasnost u vezi sa preuzimanjem „Telenor“ banke

"NBS ističe da od januara, kada je odbila zahtev jednog pravnog lica podnet 2017. godine, koje je u ime i za račun fizičkog lica (RSC Investments B.V.Holandija u ime i za račun Elvin Vehip Guri-a) nameravalo da stekne vlasništvo u ovoj banci, nije primljen ni jedan zahtev za davanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasništva u pomenutoj banci, pa ni zahtev PPF grupe", piše u saopštenju.

Iz NBS ukazuju na to da, tek nakon prijema urednog zahteva za davanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasništva u banci, otpočinje postupak ocene podnetog zahteva, te da je Narodna banka Srbije jedina nadležna da o tom zahtevu konačno odlučuje.

Ističu da u prilog tome govore "imperativne odredbe Zakona o bankama, kojima je propisano da nijedno lice ne može bez prethodne saglasnosti NBS steći direktno ili indirektno vlasništvo u banci koje mu omogućava od pet odsto i više glasačkih prava u toj banci".

"Telenor" grupa je saopštila u junu da je potpisala ugovor o prodaji 100 odsto vlasništva Telenor banke u regionu centralne i istočne Evrope češkoj investicionoj PPF grupi.

Norveška grupacija je tada navela da je "sticanje većinskog vlasništva u Telenor banci od strane PPF grupe uslovljeno je korporativnim i regulatornim saglasnostima Narodne banke Srbije, što je najvažniji korak u daljem procesu, kao i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu konkurencije Republike Crne Gore".

PPF je najveća investiciona grupa u centralno-istočnoj Evropi koja ulaže u različite sektore, poput bankarstva i potrošačkih finansijskih usluga, telekomunikacija, nekretnina i biotehnologije.

Prisutna je na tržištima Evrope, Rusije, SAD-a i Azije, i raspolaže imovinom u vrednosti većoj od 38 milijardi evra.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike