Najbrže vesti u Srbiji

Nagrade povodom rođendana beogradskog Univerziteta

Među 100.000 studenata nagrađen je 31 akademac – najbolji diplomac svakog od fakulteta Univerziteta u Beogradu. Neki od njih nastavljaju školovanje, a neki već rade.

"Trenutno mi je plan da upišem poslediplomske studije ih humane reprodukcije, pošto sam otpočeo specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KBC Srbije", kaže Stefan Dugalić, student Medicinskog fakulteta sa prosečnom ocenom 10.

Jedan od ciljeva je očuvanje visokog rejtinga na Šangajskoj listi, pa je rad na univerzitetu orjentisan i ka istraživanjima.

"Ono što planiramo to je da se razvija naučnoistraživački rad, kao i prenošenje razultata naučnoistraživačkog rada, odnosno njihova komercijalizacija. To je nešto što bi moglo da doprinese daljem povećanju ugleda Univerziteta u Beogradu", rekao je rektor, akademik Vladimir Bumbaširević.

"Trenutno u Ministarstvu radimo na pripremi konkursa za nove naučne projekte i to će biti naš način, institucionalan, kako vidimo da podržimo aktivnosti Beogradskog univerziteta", kaže državni sekretar Vladimir Popović.

Profesori očekuju da se kroz finansiranje iz budžeta više ulaže u obrazovanje, time i u Univerzitet u Beogradu, koji je prema istraživanjima univerziteta u Melburnu, i dalje na prvom mestu u svetu po postignutim rezultatima, imajući u vidu novac koji je u nauku uložen.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike