Na svakih pet minuta u svetu jedna osoba postane žrtva trgovine ljudima

Trgovina ljudima je jedan od najtežih i najdrastičnijih oblika kršenja osnovnih ljudskih prava, a najčešće žrtve, prvenstveno seksualne i radne eksploatacije, su žene i deca.

Zbog toga je veoma važno da se za ciljeve borbe protiv trgovine ljudima ne zalažemo samo na ovaj dan, već svakog dana u godini, kaže zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, saopšteno je iz kancelarije ombudsmana.

Pašalić je naglasio da se od 2003. godine bavi zaštitom žrtava trgovine ljudima i detaljno je upoznat sa tim problemom. Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svetu koji utiče na živote miliona ljudi širom sveta i oduzima im njihovo dostojanstvo.

Na svakih pet minuta u svetu jedna osoba postane žrtva trgovine ljudima. Zaštitnik građana je istakao da iskustva govore da su ljudi skloni da razmišljaju na način da se „to može desiti nekom drugom i negde drugde", a ne u našem najbližem okruženju i našim najbliskijima.

On je naveo da je pandemija koronavirusa  stvorila  okolnosti u kojima se trgovina ljudima razvija brže nego ranije, a najugroženije grupe su sezonski radnici i migranti.

Pašalić je dodao da Zaštitnik građana kao nezavisni državni organ ima iskustva u vođenju postupaka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada nadležnih organa u slučajevima kada dođe do saznanja da je u pitanju trgovina ljudima, kako po pritužbama građana tako i po sopstvenoj inicijativi, te je inicirao da se u novom

Zakonu o Zaštitniku građana uvrsti odredba po kojoj će zaštitnik građana obavljati poslove nezavisnog nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар