Na području Apelacionog suda u Kragujevcu 74.610 nerešenih predmeta starijih od dve godine

Foto: Pixabay

Svi sudovi na području Apelacionog suda u Kragujevcu imaju ukupno manje od 150.000 nerešenih predmeta, što je upola manje u odnosu na 2014. godinu, rečeno je danas.

Polovinu nerešenih predmeta čine predmeti stariji od dve godine.Predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu Dubravka Damjanović kazala je danas novinarima da je potrebno još značajnije smanjiti broj starih predmeta.

„To je i najveći problem srpskog pravosuđa, jer dugo čekana pravda postaje nepravda. I mi imamo problem sa predmetima o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Moramo da završimo tu priču da se čeka godinama na sudsku pravdu“, rekla je Damjanović posle predstavljanja Godišnjeg izveštaja o radu Apelacionog suda u Kragujevcu, osam viših i 22 osnovna suda.

Ona je ocenila da je rok od dve godina relativno kratak za rešavanje svakog predmeta.

„To često nije moguće, a naročiti u situaciji kada pojedini sudovi dobiju takozvane masovne predmete, odnosno hiljade tužbi za mesec ili dva. Normalno je da to ne može da se savlada za dve godine, pošto sudovi imaju i druge stare predmete, kao i one hitne iz porodičnih odnosa koji moraju da se rešavaju prioritetno“, rekla je Damjanović i dodala da kod tih masovnih predmeta dolazi do starenja i da je to najveći problem.

Ona smatra da bi bila bolja situacija u sudovima kada se „oslobode“ takozvanih masovnih grupa predmeta sa istim pravnom osnovom, u čemu bi mogla da pomogne i izvršna vlast i država da se sistemski rešavaju takvi predmeti pre nego što dođu u sud.

Damjanović je navela da je u 2018. godini u sudovima na području kragujevačke apelacije bilo raznih masovnih predmeta po tužbama ratnih vojnih rezervista, zatim za nadoknade iz radnog odnosa zaposlenih u MUP-u, a postoji i grupa predmeta iz domova zdravlja u Užicu i zaposlenih u Hitnoj pomoći.

Svi sudovi na području Apelacionog suda u Kragujevcu rešili su u 2018. godini ukupno 333.710 predmeta kao i 120.269 predmeta po zahtevima građana za overu potpisa, rukopisa, izdavanje uverenja, zamolnica i drugo.

Na kraju 2018. godine bilo je 149.755 nerešenih predmeta, od čega je 74.610 starih predmeta.

U 2018. godini primljeno je blizu 295.000 novih predmeta.

Damjanović je rekla da je dobar učinak sudova u 2018. rezultat povećanih napora i velikog entuzijazma zaposlenih s obzirom da sudovi rade sa nedovoljnim brojem sudija, njihovih pomoćnika i državnih službenika kao i u nekomfornim uslovima.

„Svakom sudu nedostaje određeni broj sudija i oni rade sa manjim brojem sudija u odnosu na broj predviđen odlukom Vrhovnog kasacionog suda. U Apelacionom sudu u Kragujevcu, na primer, u 2018. godini je efektivno radilo 40 sudija od predviđenih 53. Inače, na celom području je 40 mladih sudija prvi put stupilo na funkciju“, kazala je Damjanović.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike