Mišel: Većina političkih lidera BiH prihvatila politički sporazum

Iako se ni predstavnici EU kao domaćina susreta, ni učesnici nisu obratili medijima nakon celodnevnog sastanka lidera BiH u Briselu, iz kancelarije Šarla Mišela objavljeno je da su predstavnici političkih partija, zastupljenih u Parlamentu BiH, usvojili sporazum kojim ponavljaju svoju posvećenost "očuvanju i izgradnji mirne, stabilne, suverene i nezavisne funkcionalne evropske države Bosne i Hercegovine koju čine Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi (zajedno sa Ostalima), te građani Bosne i Hercegovine koja se sastoji od dva entiteta i Brčko Distrikta".

U tekstu koji je podržala većina lidera političkih stranaka zastupljenih u Parlamentu BiH dodaje se i posvećenost principima vladavine prava, sprovođenju demokratskih izbora, razvoju demokratskih institucija i evropskoj budućnosti BiH.

Istovremeno, lideri političkih partija i članovi Predsedništva BiH obavezali su se da će preduzimati konstruktivne reforme kako bi "zaštitili i unapredili properitet, finkcionisanje i bezbednost BiH".

U saopštenju Evropskog saveta navodi se da su lideri političkih partija i članovi Predsedništva BiH iskazali punu posvećenost poštovanju odluka međunarodnih i domaćih sudova, kao i da su se obavezali da će raditi na efikasnom sprovođenju opštih izbora u zemlji, zakazanih za 2022. godinu, te da će nakon izbora konstruktivno sarađivati na brzom formiranju novih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti na svim nivoima, a u skladu sa zakonom propisanim rokovima.

"Odlučno će raditi na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije o aplikaciji zemlje za članstvo u EU, kako bi napredovali na putu ka EU i odgovorili na težnje ljudi", navodi se u tekstu dogovorenog Sporazuma.

Sporazum pominje i nastavak usklađivanja BiH sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, posvećenost preduzimanju konkretnih koraka u promovisanju ambijenta pogodnog pomirenju u cilju prevazilaženja nasleđa rata i pozdravlja aktivnu podršku EU u olakšavanju dijaloga, izgradnji poverenja i završetku navedenih koraka.

U Evropskom savetu navode da je sporazum potpisalo 12 učesnika sastanka iz BiH, uključujući i sva tri člana Predsedništva.

Uz konstataciju da na sastanak u Briselu nije došao lider HDZ BiH Dragan Čović, kao i da je "iz Republike Srpske pozvano na raspravu i usvajanje odluke u Predsedništvu BiH o situaciji u Ukrajini", u Briselu napominju da je sporazum pravno neobavezujući dokument, sačinjen u nameri da se dâ podsticaj BiH da izađe iz političke blokade i krene napred na putu evrointegracija.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike