Ministarstvo pravde: Preduzeti važni koraci u borbi protiv korupcije

Tekuća godina je u potpunosti bila posvećena borbi protiv korupcije, jer je Srbija preduzela niz važnih koraka u toj oblasti, a što je verifikovano i od strane stručnih tela u EU, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Iz Ministarstva pravde navod eda je Srbija više nego ikada ojačala i zaokružila svoj represivni mehanizam, ali da je posvetila i jednaku pažnju preventivnom delovanju.

"Sve to je doprinelo da se Srbija od ove godine više ne nalazi na listi globalno nezadovoljavajućih zemalja kada je reč o borbi protiv korupcije, prema izveštaju usklađenosti Republike Srbije sa GREKO preporukama, koji je usvojen na zasedanju tog tela krajem marta ove godine", navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Dodaju da je ove godine usvojen novi Zakon o sprečavanju korupcije, koji je zamenio dotadašnji Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, a koji je usaglašen sa GREKO preporukama i predstavlja krovni preventivni anti-korupcijski propis.

Kako kažu, njegova primena treba da obezbedi zaštitu javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije i jačanje integriteta i odgovornosti organa javne vlasti i javnih funkcionera.

Doneto više od 750 pravnosnažnih odluka 

Ministarstvo pravde podseća i da je polovinom avgusta počela primena još jednog od važnih antikoruptivnih akata – Zakona o lobiranju, kojim se prvi put uređuje oblast lobiranja u Srbiji, a koji predstavlja jedan od mehanizama u borbi protiv korupcije koji treba da smanji sivu zonu nezakonitih uticaja.

Ministarstvo je početkom novembra, uz podršku EU projekta "Prevencija i borba protiv korupcije", organizovalo međunarodnu konferenciju na visokom nivou, na kojoj je učestvovalo 200 delegata iz više od deset država, na kojoj su predstavljeni rezultati rada četiri koruptivna odeljenja u Srbiji.

Kako kažu, za nešto više od godinu i po dana primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, doneto je više od 750 pravnosnažnih odluka za koruptivna krivična dela.

"Vlada Republike Srbije pokazuje jasnu političku volju i nedvosmislenu posvećenost strateškom pristupu borbi protiv korupcije, a država će i u budućnosti nastaviti da unapređuje međunarodnu i regionalnu saradnju i da usklađuje svoje propise sa preporukama i standardima međunarodnih institucija i tela", zaključuje se u saopštenju Ministarstva pravde.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike