Ministarstvo pravde objavilo 34 komentara na amandmane

Ministarstvo pravde objavilo je na svom sajtu sve komentare na Radni tekst izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, koji su mu dostavljeni tokom drugog kruga javne rasprave. 

Ministarstvu pravde je u predviđenom roku pristiglo ukupno 34 komentara koje su poslale organizacije civilnog društva, strukovna udruženja, državni organi, profesori, advokati, kao i građani, navodi se u saopštenju ministarstva.

Ukazano je da će nakon usaglašavanja Radnog teksta ustavnih amandmana biti sačinjen Nacrt amandmanana Ustav koji će biti prosleđen Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Drugi krug javne rasprave počeo 22. januara, kada je Ministarstvo pravde na svojoj internet prezentaciji objavilo Radni tekst izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa i trajao je do 8. marta.

Tokom drugog kruga javne rasprave održana su četiri okrugla stola u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, na kojima su zainteresovani mogli da iznesu svoje stavove, kritike i sugestije. 

U isto vreme Ministarstvu pravde su dostavljana mišljenja, komentari i sugestije i pismenim putem.

Konsultacije o ustavnoj reformi pravosuđa počele su u maju prošle godine, kada su svi zainteresovani bili pozvani da Ministarstvu pravde dostave svoje pisane predloge izmena najvišeg pravnog akta države, a od septembra do kraja novembra tim povodom održano je više javnih debata.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike