Mihajlović: Uklonimo siromaštvo, stereotipe i diskriminaciju kao izvore nejednakosti

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović ocenila je daans da je kriza izazvana pandemijom koronavirusa dodatno uticala na nejednakosti između muškaraca i žena u pogledu ekonomske i socijalne dobrobiti.

Ona je povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva saopštila da su žene najveća marginalizovana grupa na svetu, da spadaju među najranjivije kategorije, što ih svrstava u red najpodložnijih siromaštvu.

„Posebno ako govorimo o ženama na selu, samohranim majkama, ženama sa invaliditetom ili Romkinjama. Ako želimo da se razvijamo u moderno društvo moramo više raditi na uklanjanju izvora nesloboda, a to su siromaštvo, diskriminacija i stereotipi“, navodi se u pisanoj izjavi.

Mihajlović, koja je i potpredsednica Vlade Srbije, dodala je da su žene dvostruko više opterećene neplaćenim poslovima brige o domaćinstvu, deci i starima, što ne ostavlja vreme da budu konkurentnije na tržištu rada i da se ekonomski osnažuju.

„Samo uz jednake mogućnosti da se i žene uključe u politički, ekonomski, kulturni, društveni život zemlje mi možemo da napredujemo“, zaključila je Mihajlović.

(Novi magazin)

Napišite komentar