KOSTT postaje deo Operatora prenosnog sistema Albanije

Operator Sistema, transmisije i tržišta električne energije Kosova (KOSTT) i albanski Operator prenosnog sistema (OST), potpisali su u Tirani, ugovor o uspostavljanju regulatornog bloka energetskog sistema Kosovo-Albanija.

Sporazum je potpisan uz znanje Evropske mreže operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO) i stupa na snagu aprila 2020. godine, navodi se u saopštenju KOSTT.

Regulatorni blok, koji se sastoji od dve regulatorne zone, KOSTT i OST, ima za cilj lakši rad dva elektroenergetska sistema, kako sa tehničkog, tako i ekonomskog aspekta, navodi se u saopštenju i dodaje da će to omogućiti lakši rad i balansiranje oba sistema, smanjiti troškove i razmeniti rezerve sistema.

„Ovo je istorijski sporazum za Kosovo i KOSTT, jer smo do sada kao KOSTT bili u okviru regulatornog bloka EMS (Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija). Potpisivanjem tog sporazuma i započinjanjem njegove primene u aprilu 2020. godine, definitivno se odvajamo od srpskog regulatornog prostora i postajemo deo regulatornog bloka sa Albanijom“, rekao je izvršni direktor KOSTT-a Iljir Šalja.

Generalni direktor OST Skerdi Drenova istakao je da taj sporazum stvara povoljne uslove za optimalno korišćenje proizvodnih resursa unutar bloka.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike