Kome građani mogu da se obrate za besplatnu pravnu pomoć

Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je gostujući u Dnevniku da socijalno ugrženi građani mogu da podnesu zahtev za besplatnu pravnu pomoć, i to ne samo oni koji primaju socijalnu pomoć, već i oni sa minimalnom zaradom.

Prema njegovim rečima, pored toga, čak 13 grupa građana mogu ostvariti ovo pravo – osobe sa invaliditetom, deca, žrtve nasilja u porodici, i oni se mogu svi obratiti opštini zahtevom, koja je dužna da odgovori u roku od 8 dana ili tri dana u slučaju da je hitan postupak u pitanju.

"Oni mogu ostvariti besplatnu pravnu pomoć u nizu postupaka – parničnom, izvršnom, krivičnom, osim u onim sporovima gde je izričito zabranjeno da ne mogu ostvariti ovo pravo", naveo je Filipović.

Kako je dodao, građani mogu dobiti zastupanje u sudskom postupku, odbranu u krivičnom postupku, pravne savete.

"Neke službe imaju decenijsku tradiciju pružanja besplatne pravne pomoći. Nažalost, mali broj opština je formiralo službu besplatne pravne pomoći, oko četrdesetak od 167 opština. U 70 opština to pružaju pojedinci kojima je to pridodata dužnost", kaže Filipović.

Napomenuo je da mali broj građana bude upućen na advokate, da je to ispod 1.000 na godišnjem nivou, a kao razlog vidi neinformisanost građana i budžet opštine.

Ukoliko su građani odbijeni od opštine, kaže, građani se mogu obratiti Ministarstvu pravde sa pritužbom.

Pored advokata i opštinskih službi, besplatnu pravnu pomoć pružaju i udruženja koja su se za to registorvala kod države.

"U praksi se građani direktno obraćaju i nama, upućuju ih takođe i opštine, kao i neki drugi državni organi. Kod nas mogu dobiti informacije o svom pravnom položaju i obavezama, kojim organima se mogu obratiti i rokovima", kaže Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.

Pored besplatne pravne pomoći, postoji i besplatna pravna podrška.

"Oblici besplatne pravne podrške su opšta pravna informacija, pomoć u popunjavanju formulara, sastavljanje javno-beležničke isprave i medijacija u rešavanju sporova", rekao je Filipović.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike