Koji su uslovi za upis u vojne škole, najveće interesovanje za smer Vojno vazduhoplovstvo

Za upis u vojne škole mogu da konkurišu svi državljani Republike Srbije sa mestom prebivališta na teritoriji države.

"Svi kandidati moraju da budu zdravstveno sposobni za vojne škole, što naknadno utvrđuju naše zdravstvene komisije. Budući kandidati ne smeju da biti krivično osuđivani. Takođe, bitno je naglasiti da postoje opšti i posebni uslovi koji su u vezi sa školom u koju konkurišu. To se pre svega odnosi na godine starosti kandidata, stepena i vrste obrazovanja, opšti i uspeh iz pojedinih predmeta", istakao je potpukovnik Rondović.

Ovogodišnjim konkursom predviđen je upis za 175 budućih kadeta Vojne akademije i 17 Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, kao i 75 učenika opšteg smera,  30 učenika ići će na vazduhoplovni smer Vojne gimnazije, a 65 učenika u Srednje stručne vojne škole.

Među smerovima Vojne akademije nalaze se: Vojno vazduhoplovstvo, Kopnena vojska, Ekonomija odbrane, Tehnološko inženjerstvo materijala i zaštite, Vojnoelektornski smer, Vojnomašinski i Vojnosaobraćajno inženjerstvo.

"Svi studijski programi su poprilično atraktivni za mlade ljude, ali bih izdvojio smer Vojno vazduhoplovstvo. Za taj program tradicionalno imamo najveće interesovanje kadeta. Pozvao bih sve kandidate da se prvo prijave za taj studijski program. Zbog toga što ukoliko ne budu uspeli da budu piloti naših borbenih aviona i helikoptera, mogu da konkurišu za bilo koji drugi studijski program", navodi Rondović.

Kadet četvrte godine Vojne akademije Jovana Jovanović kaže da je porodična tradicija i negovanje ljubavi prema vojsci presudno uticalo na to da ona upiše vojnu školu.

"Bila mi je želja da budem oficir Vojske Srbije. Prvi stepenik ka ostvarenju mog cilja bio je upis u Vojnu gimnaziju, nakon čega sam upisala Vojnu akademiju. Trenutno sam na završnoj godini na smeru Logistika odbrane, modul saobraćaj i transport", kaže Jovana Jovanović.

Veljko Milićević preporučuje svima koji imaju motiv da slobodno pokušaju i da dođu na Vojnu akademiju.

Školovanje u svim vojnim školama je besplatno, a kadetima i učenicima obezbeđen je smeštaj, ishrana, odeća, odnosno uniforma, udžbenici i školski pribor, sportska oprema, zdravstvena zaštita i odgovarajuća mesečna novčana primanja. 

Konkursi za upis u vojne škole otvoreni su do 31. marta 2023. godine.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike