Koje grupe su najdiskriminisanije na tržištu rada

U istraživanju je prisustvo diskriminacije na tržištu rada potvrdilo je 92 odsto poslodavaca, 86 odsto nezaposlenih i 84 odsto zaposlenih, navedeno je u saopštenju GIZ-a.

Istaknuto je da su svi ispitani akteri saglasni da su najdiskriminisanije grupe na tržištu rada osobe sa invaliditetom, stariji radnici, osobe drugačijih političkih uverenja i Romi.

"Diskriminisane su, takođe, osobe koje žive sa HIV/AIDS, migranti, siromašni i LGBT populacija. Rezultati istraživanja poput ovog govore o stavovima ispitanih aktera na tržištu rada, a ne o objektivnoj meri zastupljenosti diskriminacije. Ali, podaci dobijeni ovim istraživanjem značajni su u pogledu merenja postignutih rezultata i smernica daljih aktivnosti na polju borbe protiv diskriminacije, koje sprovodimo u saradnji sa partnerima, među kojima je i poverenik za zaštitu ravnopravnosti," izjavio je Petar Antić, menadžer projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je rekla da se dikriminacija u oblasti rada i zapošljavanja nalazi u vrhu liste po broju pritužbi građana.

"Trećina svih pritužbi građana odnosi se upravo na tu oblast i ne očekujem da će se nešto bitnije promeniti u ovoj godini," rekla je Poverenica i naglasila da je pojava diskriminacije, pogotovo na tržištu rada, jedno od najbitnijih ekonomskih, a ne samo društvenih pitanja.

Podrška afirmativnim merama 

Sa poverenicom se saglasio i ambasador Savezne Republike Nemačke u Beogradu Tomas Šib.

"Romsku populaciju čini relativno mlado stanovništvo. To je veliki resurs tržišta rada i države koji će tek doći do izražaja kada se inkluzija sprovede u svim relevantnim oblastima navedenim u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji u periodu 2016. do 2025.godine," rekao je Šib.

Većina ispitanih poslodavaca i zaposlenih u istraživanju izjasnila se da pripadnici teže zapošljivih grupa treba da imaju olakšice prilikom upisa u srednje škole i na fakultete.

Takođe, čak četiri od pet anketiranih poslodavaca i više od dve trećine zaposlenih podržava afirmativne mere za zapošljavanje Roma i Romkinja, kao i osoba sa invaliditetom.

Istraživanje je pokazalo da je pored sprovođenja kampanja za podizanje opštih znanja o zabrani diskriminacije i suzbijanju stereotoipa i predrasuda, potrebno raditi na kampanjama koje će biti usmerene na nezaposlene, jer prema istraživanju čak 31 odsto nezaposlenih nije informisano da postoji institucija za zaštitu od diskriminacije. 

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike