Kisić Tepavčević posetila Dom za decu ometenu u razvoju u Subotici posle anonimne prijave

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević zajedno sa predstavnicima Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) obišla je Dom za decu ometenu u razvoju "Kolevka" u Subotici, posle anonimne prijave o navodnoj neadekvatnoj brizi o korisnicima doma.

O anonimnoj prijavi sa fotografijama, ministarstvo je obavestila MDRI, a u njoj se ukazuje na neadekvatnu brigu o korisnicima Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka" u Subotici, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo navodi i da je odmah po dobijanju prijave, nadležna Pokrajinska inspekcija socijalne zaštite, koja je pre deset dana bila u nadzoru u ustanovi, kada nisu utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti, izvršila vanredni inspekcijski nadzor.

Inspekcija je ustanovila da osoba sa slike aktuelno nije korisnik na smeštaju u ustanovi.

Na fotografiji, u anonimnoj prijavi, je bivši korisnik koji je nakon jednomesečnog lečenja u Tiršovoj i više prethodnih hospitalizacija, zbog urođenih višestrukih bolesti, preminuo u martu ove godine, navodi se u saopštenju.

U prethodnom periodu korisnik je bio redovno praćen od strane dečijeg kardiologa, dečijeg psihijatra i drugih specijalista medicine.

Tokom nadzora, inspekcija je utvrdila da nijedan korisnik nema bilo kakvu vrstu povreda, kako se navodilo u anonimnoj prijavi.

Inspektori socijalne zaštite povodom upućene predstavke nisu utvrdili ni jednu nepravilnost iz nadležnosti inspekcije socijalne zaštite.

Inspekcija socijalne zaštite uputiće dopis zdravstvenoj inspekciji radi postupanja iz njihove nadležnosti.

Kisić Tepavčević je obišla dom, a posle razgovora sa zaposlenima i obilaska ustanove, ocenjeno je da je potrebno da se intenzivira saradnja sa centrima za socijalni rad radi ubrzavanja izmeštanja u hraniteljske porodice 11-oro dece do tri godine starosti, a koje se nalaze na smeštaju u ustanovi.

Novi objekat je u fazi radova, i njime će se stvoriti kapacitet za smeštaj koji će rasteretiti smeštajni kapacitet postojećeg objekta i doneće nove sadržaje za različite aktivnosti korisnika – fiskulturna sala, bazen.

Bazen i fiskulturna sala su građeni po savremenim standardima i u potpunosti prilagođeni potrebama korisnika. Fiskulturna sala je projektovana za više sadržaja i različitih aktivnosti korisnika, koje će pospešiti očuvanje njihovih fizičkih potencijala, navodi se u saopštenju.

Bazen, kome se korisnici smeštaja posebno raduju, biće dostupan i teže pokretnim korisnicima kroz posebne mehanizme, tzv. "korpe", koje će im omogućiti bezbedan pristup i korišćenje bazena.

Ocenjeno je da je potrebno ojačati i kadrovske kapacitete, kako bi se u što većoj meri obezbedio individualni rad sa korisnicima.

Ministarstvo napominje da u okviru svojih redovnih aktivnosti inspekcije socijalne zaštite vrše redovne inspekcijske nadzore i istovremeno ističe važnost svih vrsta prijava i ukazivanja na potencijalne nepravilnosti.

U tom smislu, Ministarstvo zahvaljuje Inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom na prosleđenoj anonimnoj prijavi i poziva sve koji imaju bilo kakva slična saznanja da o tome obaveste Ministarstvo, kako bi se svi navodi odmah ispitali i preduzele adekvatne mere.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар