Kako do besplatnog osiguranja pred put na more

Morski jež, zmija, sunčanica, meduza, alergija… poduži je spisak mogućih neprijatelja na letovanju. Zato na odmor nikako ne krećite bez zdravstvenog osguranja. Mnogi građani ne znaju da u inostranstvu mogu  besplatno koristiti usluge državnog lekara ukoliko nabave polisu koju obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Vesna Latinović iz ovog Fonda objašnjava za RTS kako do ovog osiguranja.

Sa koliko država Srbija ima potpisan sporazum u kojima građani mogu da se leče na račun Fonda za zdravstveno osiguranje?

Republika Srbija sa 20 država ima zaključene međudržavne sporazume o socijalnom osiguranju u kojima naši osiguranici mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Tu su bivše republike SFRJ – znači BiH, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Makedonija. Tu su još Nemačka, Italija, Francuska, Bugarska, Rumunija, Slovačka…

Koja je procedura da bi građani iskoristili pravo na besplatno osiguranje u inostranstvu?

Potrebno je da se javi svom izabranom lekaru koji će da da izveštaj o zdravstvenom stanju u prethodnih 12 meseci. Na osnovu tog izveštaja osiguranik se javlja našoj izabranoj komisiji koja se nalazi u filijalama odnosno ispostavama Fonda, a na osovu pozitivne ocene lekarske komisije, matična filijala izdaje potvrdu za lečenje u inostranstvu na određenom obrascu.

Koliko građana godišnje iskoristi to svoje pravo i koga RFZO ne može da osigura?

Oko 48.000 osiguranika je tokom 2018. pribavilo ovu potvrdu pre odlaska u inostranstvo. Što se tiče smetnji za pribavljanje ove potvrde, to su prvenstveno medicinske prirode. To su neka oboljenja odnosno stanja gde je izvesno i postoji mogućnost da po dolasku u inostranstvo bude potrebna medicinska pomoć – pogoršanje hronočnog oboljenja, trudnoća i takve situacije.

Grčka nije među 20 zemalja sa kojima Srbija ima potpisan sporazum o besplatnom osiguranju . Kako se reguliše način lečenja u ovoj zemlji premda je jedna od najčešćih turističkih destinacija? 

Osiguranik na isti način pribavlja potvrdu. Ali hitnu medicinsku pomoć u Grčkoj plaća, a po povratku sa letovanja Fondu zdravstvenog osiguranja podnosi zahtev za refundaciju plaćene hitne medicinske pomoći.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike