Kad lider postane Vožd

TRG REPUBLIKE. Na početku nove školske godine, učenici petog razreda dobili su zadatak na testu da u nazivima trgova (Trg cveća, Trg pobede i Trg republike) navedu koja se reč piše velikim početnim slovom.

To otvara pitanje pisanja velikog slova. U tački 54 Pravopisa stoji da se „velikim slovom pišu imena gradskih naselja, gradskih četvrti, trgova, ulica i sl.“.

Dati su i primeri: Terazije, Studentski trg, Trg oslobođenja, Trg revolucije. Druga reč se piše malim početnim slovom. Tako treba pisati i primere iz testa za petake.

Još nešto: U Pravopisu je data napomena da je bilo ušlo u običaj pisanje Trg Republike (kao i Dan Republike), pošto se Republika shvatala kao skraćeno ime (FNRJ, SFRJ, SRJ, RS).

Danas se reč republika odnosi na državno uređenje i zato se piše malim početnim slovom.

BUBANj POTOK. Na jednom portalu možemo pročitati da je potpredsednica Vlade Srbije, Zorana Mihajlović, „potpisala memorandum o deonici Bubanj Potok – Pančevo“.

Na prvi pogled ovde se potkrala greška: Pravopis kaže da se Bubanj potok piše sa malim „p“.

I to uz obrazloženje da se kod višečlanih „imena delova zemljišta odnosno geografskih lokaliteta (atara, njiva, livada)“ samo prva reč piše velikim početnim slovom.

Ali kada se govori o Bubanj potoku misli se o naselju, ne o njivi ili livadi.

A u Pravopisu stoji da kod imena naselja, ali „zasebnih naseobina – gradova i sela“, svaka reč u višečlanom nazivu ima veliko početno slovo (Novi Sad, Bačko Dobro Polje i sl.).

Međutim, samo prva reč kod višečlanih naziva pisaće se velikim početnim slovom kada su u pitanju imena gradskih naselja, četvrti (Banovo brdo, Savski venac).

E sada, ako je, kako sam pronašao na internetu, Bubanj potok naselje u Srbiji, bilo bi opravdanije pisati sa velikim „p“, dakle Bubanj Potok.

GRAD BEOGRAD. Dana 11. juna 2019. donet je „Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd“. Ovde se otvara pitanje pisanja naziva administrativnih jedinica.

U Pravopisu je naglašeno da inicijalno „g“ mora biti veliko ako se Grad Beograd uzima kao administrativna jedinica, to jest ako se tu misli na gradsku upravu.

A u našem primeru se baš na to misli.

Ali ako se misli na naseljeno mesto, onda je opravdano pisati grad Beograd.

ORLOVI. „Da se Orlovi podrže, nego šta“, pozivaju sa jednog portala. I ja tako mislim. Međutim, postavlja se pitanje da li je figurativno ime ovde korektno napisano.

Nije. Prema Pravopisu, figurativno ime se daje pod navodnicima i izlišno je pisanje velikim početnim slovom.

Znači treba pisati „orlovi“ (fudbalska reprezentacija Srbije), kao i „romantičari“ sa Karaburme (OFK Beograd), odnosno „gaučosi“ (fudbalska reprezentacija Argentine)…

SIMPOZIJUM. Velikim početnim slovom pišu se i nazivi manifestacija. Tako je jedan periodični skup napisan ovako: V Međunarodni simpozijum PhIDAC 2019.

Zaista ne znam šta PhIDAC znači, a ovde me je više interesovalo da li „m“ u „međunarodni“ treba biti veliko.

U Pravopisu se ističe da je u takvim nazivima broj na početku nosilac velikog slova, a „reč iza rednog broja piše se malim slovom, jer njom ne započinje ime“.

Na osnovu rečenog se vidi da je naziv skupa trebalo napisati: V međunarodni simpozijum PhIDAC 2019.

U Pravopisu se ipak dodaje da, „ako naziv manifestacije ima ustaljenu formu i prepoznatljiv sadržaj“, reč iza rednog broja piše se velikim početnim slovom.

Tako da ćemo pisati 30. Pozorje, 25. Bitef i sl.

FIRER. U Rečniku Matice srpske pod odrednicom firer navedeno je: vođa ili predvodnik. Imenica je napisana malim početnim slovom. Međutim, malo „f“ je i u jednom tekstu o nacističkom vođi na jednom sajtu?!?

Pravopis kaže da se zvanja koja se vezuju za određene istorijske ličnosti kada su samostalno upotrebljena pišu velikim početnim slovom.

A ovde se misli o Adolfu Hitleru i zato je trebalo napisati Firer, dakle sa velikim „f“.

Vođa ne mora uvek biti firer (imenica koja danas najčešće ima negativnu konotaciju), može biti i lider (ni njih nešto ne volim, ali bar nisu sumanute ubice).

A i mi imamo vođu sa velikim slovom, Karađorđa Petrovića, čija titula takođe ima karakter ličnog imena: Vožd.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike