Janković: Građani se najviše žale na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja

Otkako je pre deset godina donet Zakon o zabrani diskriminacije na tržištu rada Srbije, ta diskriminacija nalazi se u vrhu liste po broju pritužbi građana, izjavila je danas poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Janković je, prilikom predstavljanja rezultata istraživanja „Diskriminacija na tržištu rada“, rekla da se „trećina svih pritužbi građana odnosi upravo na oblast diskriminacije pri zapošljavanju, i da ne očekuje da će se nešto bitnije promeniti u ovoj godini“.

„Pojava diskriminacije, pogotovo na tržištu rada, jedno je od najbitnijih ekonomskih, a ne samo društvenih pitanja“, kazala je Janković.

Ambasador Nemačke u Beogradu Tomas Šib je govoreći o posebnim problemima sa diskriminacijom pri zapošljavanju za pripadnike romske populacije rekao da „romsku populaciju čini relativno mlado stanovništvo, kao i da je to veliki resurs tržišta rada i države koji će tek doći do izražaja kada se inkluzija sprovede“.

Prema istraživanju o zastupljenosti diskriminacije na tržištu rada, koje je za potrebe poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije podržalo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, „u oblasti rada i zapošljavanja u Srbiji, prema mišljenju velike većine poslodavaca, nezaposlenih i zaposlenih prisutna je diskriminacija“.

Istraživanje u okviru projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa, pokazalo je prisustvo diskriminacije na tržištu rada koje je potvrdilo 92 odsto poslodavaca, 86 odsto nezaposlenih i 84 odsto zaposlenih.

Menadžer projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ Petar Antić je rekao da su „svi ispitani akteri bili saglasni da su najdiskriminisanije grupe na tržištu rada osobe sa invaliditetom, stariji radnici, osobe drugačijih političkih uverenja i Romi“.

„Diskriminisane su, takođe, osobe koje žive sa HIV/AIDS, migranti, siromašni i LGBT populacija. Iako rezultati istraživanja poput ovog govore o stavovima ispitanih aktera na tržištu rada, a ne o objektivnoj meri zastupljenosti diskriminacije, podaci dobijeni ovim istraživanjem značajni su u pogledu merenja postignutih rezultata i smernica daljih aktivnosti na polju borbe protiv diskriminacije koje sprovodimo u saradnji sa partnerima, među kojima je i poverenik za zaštitu ravnopravnosti“, kazao je Antić.

Istraživanje je pokazalo da je pored sprovođenje kampanja za podizanje opštih znanja o zabrani diskriminacije i suzbijanju stereotipa i predrasuda, potrebno raditi na primeni postojećih zakona i na kampanjama koje će biti usmerene na nezaposlene.

Prema istraživanju čak 31 odsto nezaposlenih nije informisano da postoji institucija za zaštitu od diskriminacije.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike