Inicijativa FHP-a za ocenu ustavnosti Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti i usaglašenosti Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP), jer smatra da taj zakon sužavanjem kruga pružalaca besplatne pravne pomoći isključuje širok krug ljudi koja mogu da budu korisnici.

Kako je FHP naveo u saopštenju, incijativu su uputili 5. decembra 2018.

Narodna skupština je krajem novembra 2018. usvojila ZBPP, dok je njegova primena odložena do 1. oktobra 2019.

FHP podseća da je rasprava o različitim predlozima ovog zakona trajala više od decenije i da je jedna od najvećih prepreka za njegovo usvajanje bila nesaglasnost između advokatskih komora u Srbiji i udruženja građana oko pitanja ko može pružati besplatnu pravnu pomoć. 

FHP smatra da je jedan od najspornijih rešenja ZBPP član 9, u kojem je predviđeno da besplatnu pravnu pomoć mogu da pružaju samo advokatura, jedinice lokalne samouprave i udruženja koja pružaju besplatnu pravnu pomoć u oblastima zaštite od diskriminacije i azila.

„Ovakvim zakonskim rešenjem se udruženja koja postoje dugi niz godina i koja su, zahvaljujući sredstvima dobijenim putem donacija i projekata, imala uspeha u pružanju besplatne pravne pomoći građanima koji inače ne bi mogli da ostvare svoja prava, onemogućavaju da i dalje ostvaruju ciljeve zbog kojih su osnovana „, naveo je FHP. 

FHP je saopštio da je obaveza Ustavnog suda da u što kraćem roku uzme u razmatranje inicijativu, te oglasi neustavnim odredbe ZBPP koje „ugrožavaju osnovna ustavna načela, krše zagarantovana ljudska prava i onemogućavaju građane da adekvatno koriste besplatnu pravnu pomoć na koju su neopravdano čekali više od deset godina“.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike