Građani Loznice zabrinuti zbog neočišćenog korita Štire

Reč je o građanima čija su domaćinstva u poplavama 2014. godina bila plavljena, upravo, kako tvrde, zbog neočišećnog korite reke. Oni, kažu, da je korito zatrpano nanosima mulja i trave, ali su ukazali i na problem, koji se mnogo duže ne rešava, a to je kompezator od toplovoda koji se nalazi ispod mosta, a koji smanjuje protok vode prilikom visokog vodostaja.

"Treba ga obnoviti da ga očiste pre nego što padnu jake kiše da bi došlo do novih poplava, oni obično sačekaju da poplave budu, pa onda se sete i dođu tada da čiste", kaže Mitar Dragićević iz Loznice.

"Može se videti ovde ispod mosta cevi za grejanje mogu se videti sa tim lirama, kompezacionim cevima koje zauzimaju kad kiša padne polovinu korita reke i to je bio najveći uzrok poplava 2014. godine, jer je polovina mosta bila zakrčena koje kakvim smećem koje je voda donela", kaže Jovan Radišić, iz Loznice.

U preduzeću "Srbijavode" za RTS, kažu, da je utvrđeno da problem oko kompezatora ispod mosta postoji, kao i da sam most svojim profilom smanjuje proticaj vode, naročito usled poplavnog talasa. Oni navode da je neophodno da nadležne institucije za objekte putne privrede uklone ovu slabu tačku odbrambene linije.

Kada je reč o čišćenju korita, u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kažu, da građani nemaju razloga za zabrinutost i da se korito Štire nalazi u zadovoljavajućem stanju.

"Ove godine je bilo slabo padavina, mali nivo reke Štire i normalno je da vegetacija raste i buja, ali ona ne predstavlja, znači proticajni profil za velike vode je potpuno otvoren da može da primi i sprovede dalje do reke Drine", navodi Dragan Tadić, republički vodoprivredni inspektor.

Reka Štira spada u vodotokove prvog reda, nalazi se u Operativnom planu odbrane od poplava, a nadležne institucije, kažu, da je redovno održavaju u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike