Gojković: Kao društvo da se prvo suprotstavimo stereotipima da su stariji slabi i nemoćni

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković rekla je danas da se kao društvo moramo najpre suprostaviti predrasudama i stereotipima da su stariji ljudi slabi, nemoćni i da su teret za okolinu jer, kako navodi, to često može biti okidač za diskriminaciju, zlostavljanje, zanemarivanje i nasilje.

Kako se navodi u saopštenju Gojković je na otvaranju skupa „Borba protiv nasilja nad starijim ženama“ u susret obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama i istakla da je Skupština Srbije prepoznala važnost te teme za naše društvo, kao i da na taj način želi da se skrene pažnja javnosti na nasilje i zanemarivanje sa kojima se suočavaju stari.

Gojković je rekla da se poslednjih godina otvorenije govori u javnosti o svim oblicima nasilja, ali se retko govori o nasilju nad starim licima, te da se zbog toga postavlja pitanje koliko se zna o tom problemu, i koliko uspešno funkcionišu mehanizmi prevencije i zaštite.

Gojković je ukazala da nasilje kao i diskriminacija mnogo više pogađa starije žene u odnosu na muškarce i dodala da su diskriminaciji posebno izložene starije žene koje žive same, starije žene sa invaliditetom, starije žene koje žive na selu.

„Nasilje nad ženama trećeg doba je prisutno, ali je uglavnom skriveno. Tako godinama trpe nasilje u porodici od supružnika, dece ili drugih članova porodice, ali o tome najčešće ćute, i retko prijavljuju nasilnika“, rekla je Gojković i ukazala da je najčešći razlog strah, osećanje sramote i stida, strah od osude okoline, a neke i zbog nesnalaženja i neznanja kome treba da se obrate.

Ona je navela da je pored fizičkog i psihičkog nasilja, veoma rasprostranjeno i ekonomsko nasilje, koje se manifestuje, kako je navela, tako što se sva imovina vodi na supruga, i ukazala da mnoge žene tog doba, koje su ostale bez posla u procesu privatizacije, teže mogu ponovo da se zaposle u odnosu na muškarce.

„Borba protiv svakog oblika nasilja, pa i nasilja nad starijima, daje rezultate samo u efikansoj, sveobuhvatnoj i sistemskoj saradnji svih institucija“, poručila je Gojković i naglasila da se upravo od Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu u junu 2017. godine, očekuje da doprinese boljoj i efikasnijoj zaštiti svih žrtava nasilja u porodici, pa i starijih osoba.

Gojković je ukazala da je neophodno edukovati žene o njihovim pravima i poslati im poruku da nasilje treba prijaviti, i da to nije nešto čega se treba stideti.

„Svi zajedno, čitavo naše društvo – institucije, organizacije civilinog sektora, mediji, moraju da učine više na širenju pozitivne slike o starenju, njihovom ogromnom doprinosu društvu, i ulozi koju i danas imaju, ali i rušenju predrasuda o ulozi žena posebno u patrijarhalnoj sredini“, rekla je Gojković.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike