Global fajnens: Srbija 34. na listi najbezbednijih zemalja sveta, najbolje plasirana u regionu

Kao najbezbednije države sveta prepoznate su Island, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Singapur, Finska, Mongolija, Norveška, Danska, Kanada i Novi Zeland.

Od ukupno 134 rangirane države, Srbija je zauzela 34. mesto, što je najbolji rezultat među državama regiona. Slovenija se našla na 47, Hrvatska 74, Crna Gora 121, a Bosna i Hercegovina tek 130. mestu.

Bezbednost svake države računata je na osnovu tri faktora – lična sigurnost stanovnika, prisustvo ratnih sukoba i opasnost od prirodnih nepogoda, uključujći u značajnoj meri i faktore rizika koje je sa sobom donela pandemija koronavirusa.

Svaki od ovih faktora zasnovan je na izveštajima za 2020. godinu koji su urađeni 2021. godine. 

Budući da je rangiranje zasnovano na različitim izveštajima i podacima, na listi se ne nalaze države ta koje, iz različitig razloga, ne postoji dovoljno relevantnih i dostupnih podataka.

Pandemija značajno uticala na poredak

Pandemija koronavirusa je značajno uticala na poredak, pa su mnoge bogate i razvijene zemlje osetno pokvarile svoj plasman u odnosnu na prethodne godine zbog velikob broja preminulih od kovida 19.

U obzir je uziman broj preminulih po glavi stanovnika, kao parametar spremnosti vlasti, zdravstvenih sistema i infrastrukture da se suoče sa neočekivanom krizom, ali i broj vakcinisanih po glavi stanovnika, kao jedan od pozitivnih pokazatelja.

Tako se Portugal našao na 29, Španija 41, Slovenija 47, a Belgija 66 mestu jer su među državama sa najvećom stopom smrtnosti od kovida 19 u odnosu na broj stanovnika, iako su na prethodnoj listi bili među 20 najbezbednijih.

Zbog velikog broja umrlih kovid pacijenata loše su plasirane i Mađarska na 90, Italija na 84 i Ujedinjeno Kraljevstvo na 38. mestu.

Iako imaju dobre rezultate kada su u pitanju drugi faktori, traljava reakcija na izbijanje pandemije koronavirusa koštala je plasmana i Sjedinjene Američke države, koje su zauzele tek 71. mesto.

Doza sumnje zbog podataka državnih institucija

Iz magazina Global fajnens upozoravaju da listu treba posmatrati sa dozom sumnje u odnosu na prethodne jer su, ra razliku od ostalif faktora koji su bodovani na osnovu izveštaja i podataka nezavisnih organizacija sivilnog sektora, podaci u vezi sa pandemijom uglavnom uzimani državnih institucija, koji su unekim slučajevima nedovoljno dostupni, a u drugim upitno kredibilni.

Iako je pandemija koronavirusa poremetila poredak na listi najbezbednijih zemalja na svetu, nije značajno uticala na poboljšanje plasmana država u kojima bukte ozbiljni građanski sukobi ili koje se konstantno nalaze pod pretnjom prirodnih katastrofa.

Tako su na primer Filipini, Nigerija, Jemen i El Salvador registrovali mali broj preminulih od kovida 19, ali su još uvek loše plasirane.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар