Evropska unija i Savet Evrope: Nastavljamo sa zajedničkom podrškom reformama na Zapadnom Balkanu

"Naši zajednički programi u regionu proširenja i susedstva nastaviće da podržavaju reformske napore u oblastima ljudskih prava, demokratije i vladavine prava", piše u zaključcima o prioritetima Unije za saradnju sa Savetom Evrope za ovu i sledeću godinu.

U 55 zaključaka, EU spominje oblast reformi na Zapadnom Balkanu, gde EU i Savet Evrope rade zajedno.

Dokument navodi da EU priznaje važnu ulogu Saveta Evrope u podršci usklađivanju sa evropskim standardima i jačanju izgradnje kapaciteta institucija za sprečavanje i suzbijanje korupcije, u borbi protiv pranja novca i obezbeđivanju delotvornog sudstva, sve to tokom reformskih procesa na Zapadnom Balkanu i zemljama Istočnog partnerstva.

Savet EU ocenjuje da je uloga ekspertize Saveta Evrope "od ključnog značaja u kontekstu godišnjeg paketa EU o proširenju i Evropskog mehanizma za vladavinu prava, uključujući pripremu narednih izdanja godišnjeg izveštaja o vladavini prava".

"Naši zajednički programi u regionu proširenja i susedstva nastaviće da podržavaju reformske napore u oblastima ljudskih prava, demokratije i vladavine prava", dodaje se u dokumentu.

Kako se dodaje, instrument koristan za ovaj rad je saradnja sa Venecijanskom komisijom, a od koristi su GREKO instrument za borbu protiv korupcije, kao i sva druga relevantna tela Saveta Evrope.

Za EU, kako se napominje, to ostaje glavni prioritet u narednim godinama.

"Posvećenost EU negovanju ljudskih prava, demokratije i vladavine prava proširuje se na zemlje kandidate i potencijalne kandidate i susedstvo EU, gde će EU nastaviti saradnju sa Savetom Evrope kako bi podržala zemlje u sprovođenju suštinskih reformi i obuke, u pogledu pravosuđa, borbe protiv korupcije, promocije ljudskih prava i uloge slobodnih i nezavisnih medija i civilnog društva, i – u pogledu zemalja kandidata i potencijalnih kandidata – da prati napredak ostvaren u tim oblastima, u skladu sa ojačanom metodologijom procesa pristupanja", naglašava se u dokumentu.

EU takođe najavljuje da će nastaviti blisku saradnju sa GREKO instrumentom Saveta Evrope na promovisanju primene standarda za jačanje borbe protiv korupcije i sa MONEIVAL-om u borbi protiv pranja novca.

Dokument Saveta EU se odnosi na sve oblasti, a cilj je ojačanje demokratije u evropskim državama i traži da se "udruže snage kako bi se preokrenulo demokratsko nazadovanje, promovisala vladavina prava i podržala ljudska prava, zaštitio integritet demokratskih procesa od spoljnog mešanja i dezinformacija, zaštitila nezavisnost pravosuđa, osigurala sloboda medija i sigurnost novinara i poboljšala efikasnost demokratskih institucija i donošenja odluka, uključujući angažovanje aktera civilnog društva i povećani angažman građana".

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike