EPS od dve firme na ime štete potražuje 8 miliona dolara

Od ove dve kompanije EPS traži isplatu 3.887.127,48 dolara sa kamatom za ono što je EPS platio izvođačima radova za radove koji nisu izvedeni ili nisu kvalitetno izvedeni, kao i 4.293.465,62 dolara sa kamatom na ime naknade štete koju EPS trpi ili će trpeti.

Ta šteta se odnosi na trošak za izvođenje radova na demontaži i uklanjanju opreme i materijala koji su isporučeni ili ugrađeni, ali su neupotrebljivi, na trošak za izvođenje radova na popravci nekvalitetno izvedenih radova na izgrađenom delu pruge, što podrazumeva i nabavku adekvatne opreme i materijala, na troškove izgradnje nedostajućeg dela pruge, kao i na čuvanje i uništenje specifične opreme koja se skladišti i uništava u skladu sa posebnim propisima.

Pripremno ročište koje je održano 16. januara ove godine odloženo je za 25. maj sa ciljem da se pokuša mirno rešenje spora.

EPS je i ranije preduzeo mere u ovom slučaju i 4. oktobra 2019. godine aktivirana je bankarska garancija od "Italiana Costruzioni" i naplaćen je iznos od 4.217.336,40 dolara.

Na ovom slučaju u vezi sa izgradnjom industrijskog koloseka u TE – KO Kostolac, EPS profesionalno sarađuje sa svim državnim organima.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike