Dveri: Sramno ćutanje akademskih institucija povodom Stefanovićeve fakultetske diplome

Foto: Beta / Branislav Božić

Srpski pokret Dveri saopštio je danas da je sramno ćutanje akademskih institucija povodom slučaja diplome osnovnih akademskih studija ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, kao i da zabrinjava ćutanje, kako je naveo, dobrog dela akademske zajednice koji bi prvi trebali da brane akademsku čestitost.

„Ćuti Nacionalni savet za visoko obrazovanje, svih njegovih 17 članova i njegov predsednik profesor Sima Avramović, iako po Zakonu o visokom obrazovanju ovo telo ‘prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim standardima’ i ‘predlaže ministarstvu… mere za unapređenje sistema visokog obrazovanja’, kao što može da naloži vanrednu spoljnu kontrolu kvaliteta“, navodi se u saopštenju.

Dveri su navele da „ćuti i Nacionalno akreditaciono telo, čije članove predlaže ili imenuje država odnosno Srpska napredna stranka“.

„Ćuti Komisija za akreditaciju izvesno i zbog toga što je njenom sastavu za polje društvenih i humanističkih nauka i profesorka Tatjana Cvetkovski, koja je, začudo, potpisnik Odluke o podobnosti magistarske teze i kandidata Nebojše Stefanovića na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Megatrend, iako ova institucija ima pravo da izvrši vanrednu kontrolu kvaliteta visokoškolske ustanove, što joj pored Nacionalnog saveta može naložiti i Ministarstvo“, navodi se u saopštenju.

Dveri su navele da na slučaju diplome ministra „ćute i rektori svih akreditovanih univerziteta, državnih i privatnih u Konferenciji univerziteta“.

„Od čuvara kvaliteta u visokom obrazovanju, ove su se institucije pretvorile u tvrđave i čuvare korupcije koje omogućavaju da jedini donosioci odluka u visokom obrazovanju budu oni koji su nasuprot akademskoj čestitosti lojalni samo partiji na vlasti“, navodi se u saopštenju.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike