Državni revizori obeležavaju svoj dan – koliko je digitalizacija pomogla u procesu revizije

Generalni državni revizor Duško Pejović je rekao da se današnji dan Državne revizorske institucije obeležava u sećanje na osnivanje prve Glavne kontrole i da su tadašnji revizori, koji su se nazivali računoispitivačima, pregledali račune, prikupljanje i trošenje javnih prihoda i da li je potrošnja bila u skladu sa namenom.

Objasnio je da današnji događaji ubrzavaju sve tokove i da je uspostavljen AMS sistem.

"To je sistemsko praćenje postupaka revizije. Svi su uključeni u AMS program i sad je on u fazi dorade. Drugo, juče sam potpisao prve izveštaje elektronskim potpisom", naveo je Pejović.

Istakao je da se sada dokumenti skeniraju i vraćaju subjektima, kao i da je ceo proces ubrzan digitalizacijom, pošto više ništa ne mora da se šalje poštom, a i smanjuje se potrošnja papira.

"U toku je izrada veb sajta institucije što će omogućiti i građanima i svim zainteresovanim stranama da imaju brži i efikasniji uvid u stanje svih revizija", naglasio je Duško Pejović.

Napomenuo je da je od osnivanja Državne revizorske institucije 2009. do oktobra 2018. napisano 1.000 izveštaja, a da je u periodu od 2018. do 2022. napisano još 1.000 revizorskih izveštaja.

"U tim izveštajima mi ukazujemo prema vrsti revizija na utvrđene ili otkrivene nepravilnosti. Kod finansijskih izveštaja utvrđujemo greške – da li je imovina evidentirana, da li su pravilno evidentirani prihodi i primanja, rashodi i izdaci, da li su pravilno iskazana potraživanja, obaveze, da li je popis pravilno izvršen", istakao je Pejović.

Dodao je da se utvrđuju i pravilnosti u vezi sa javnim nabavkama.

Duško Pejović je istakao da su najviše napredovali u oblasti provera svrsishodnosti u kojoj sad postoji 17 timova i da se rade odvojene revizije pravilnosti i svrsishodnosti.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike