Drugo poluvreme utakmice za nezavisnije pravosuđe, koji potezi slede

Prvo poluvreme utakmice za nezavisnije pravosuđe dugo godinu dana rezultiralo je donošenjem pet pravosudnih zakona. U drugom, isto toliko dugom, u fokusu će biti izrada više od 20 podzakonskih akata.

"Na osnovu kojih će se odvijati postupak izbora sudija, razrešenja, disciplinska odgovornosti, način rada. Veoma je važno da se Visoki savet sudstva se tim podzakonskim aktom obaveže na transparentan rad, tako da javnost bude upoznata i da razume šta se u tom telu dešava", rekla je Dragana Boljević, počasna predsednica Društva sudija Srbije.

Da javnost vidi i konkretne efekte reformi biće potrebne godine, kažu upućeni. Pored izmene zakona, potrebna promena pravne i političke kulture.

"Od nas zavisi obezbeđenje nezavisnosti sudske vlasti i jačanje poverenja u sudsku vlast. Ako budemo istrajni i dosledni u tome, usvojene ustavne promene i novi pravosudni zakoni ostvariće svoju svrhu", navela je Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda.

Tom receptu sudije i tužioci dodaju i rad na povećanju broja zaposlenih i popravljanju materijalnog položaja.

"Izuzetno bitnim smatram potrebu da se obezbedi kontinuitet u radu pravosuđa i da se pospeši i odgovarajućim budžetskim sredstvima podrži efikasan, kvalitetan, odgovoran transparetnan rad javnog tužilaštva i Visokog saveta tužilaštva", istakao je Branko Stamenković, zamenik Republičkog javnog tužioca.

Na izmenu Ustava i usvajanje pratećih zakona Srbija se obavezala otvaranjem poglavlja 23 u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

"Primena novih zakona i pravila je ono što će biti odlučujuće. To podrazumeva stvaranje i održavanje ambijenta koji svakodnevno obezbeđuje nezavisnost i efikasnost pravosuđa", naveo je Kristof Poarel, Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope.

Iz Brisela pored pohvale i obećanje donacije teške 27 miliona evra za primenu. 

"Zakoni odražavaju veoma važnu reformu za građane Srbije, koja, ako se bude sprovela slovom i duhom, ima potencijal da unese značajne pozitivne promene u srpsko pravosuđe", naglasio je šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre na konferenciji.

"Izmene ustava u oblasti pravosuđa koje su praćene donošenjem pravosudnih zakona građanima Srbije doneće pravni ambijent u kome će svaki građanin brzo, lako i u razumnom roku moći da ostvari i zaštiti svoja prava pred pravosuđem koje je lišeno političkog uticaja", poručila je Maja Popović, ministarka pravde.

Među najvažnijim promenama je izmeštanja izbora sudija i tužilaca iz parlamenta u pravosudne savete. Zakonom je predviđen i drugačiji sastav tih najviših pravosudnih organa.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike