DRI: Većina zdravstvenih ustanova bez interne kontrole

To je istaknuto tokom predstavljanja izveštaja DRI na temu "Efikasnosti uspostavljanja interne finansijske kontrole u zdravstvenim ustanovama".

Predsednik DRI Duško Pejović naveo je da je zdravstveni sistem u 2018. godini potrošio 238 milijardi dinara, što je 11,5 odsto ukupnih javnih rashoda Srbije. Ocenio je da je u javnom interesu da zdravstvene ustanove preduzmu mere kako bi imale funkcionalni sistem finansijskog upravljanja, i efektivnu internu reviziju.

Takođe podsetio je da postoji obaveza uspostavljanja takvog sistema u zdravstvu već duže od deset godina, a da puna primena još uvek nije postignuta.

Vođa tima te revizije svrsishodnosti Natalija Paušić rekla je da je DRI utvrdila da nema efektivne primene interne kontrole u većini zdrastvenih ustanova.

Naglasila je da je njihova implementacija značajna kako bi se korisnicima pružila adekvatna vrednost za novac.

Izveštaj podnosi oko 20 odsto ustanova

Iako postoji zakonska obaveza, izveštaj o finansijskom upravljanju i kontroli godišnje dostavi tek oko 20 posto zdravstvenih ustanova, utvrdila je DRI.

Ukazano je da u Srbiji samo 11 zdravstvenih ustanova ima jedinice revizije, a obaveza je da one postoje tamo gde ima preko 250 zaposlenih.

Konstatovano je da je neki stepen interne kontrole ipak postoji ali i da su sredstva u zdrastvenim ustanovama gde proces uspostavljanja kontrola nije ni započet u riziku od neefikasnog trošenja.

DRI je istakla da je uz edukaciju značajno i podizanje individualne svesti zaposlenih o značaju procesa kontrole.

Aktivnije uključivanje zaposlenih i izmena propisa

Centralnoj jedinici za harmonizaciju DRI je preporučila da aktivnije poziva zaposlene na obuke o značaju revizije u zdravstvenim ustanovama koje inače organizuje, kao i da inicira izmenu propisa kako bi se ubrzalo formiranje internih revizija.

Ministarstvu zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, kao osnivačima zdravstvenih ustanova, preporučeno je da uprkos ograničenjima obezbede uslove za akdekvatno zapošljavanje ljudi koji bi radili da poslovima finansijske kontrole u zdravstvu.

Takođe, zdravstvenim ustanovama DRI je preporučio da svoje zaposlene aktivnije uključuju u obuke kako bi se prepoznao značaj finansijske kontrole i interne revizije.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар