Dr Mirjana Nikolić nova rektorka Univerziteta umetnostu u Beogradu

Za prorektore Univerziteta umetnosti izabrani su prof. mr Biljana Radovanović Brkanović sa Fakulteta muzičke umetnosti, prof. dr um. Branko Raković sa Fakulteta likovnih umetnosti i prof. Aleksandar Mijatović sa Fakulteta primenjenih umetnosti.

Dr Mirjana Nikolić, redovni je profesor na Katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Glavna polja njenog istraživanja su: Studije medija, Menadžment i produkcija elektronskih medija i Etika medija.

Napisala je tri knjige "Radiofonija u Srbiji tokom Drugog svetskog rata" (2009), "Radio u Srbiji 1924-1941" (2006) i "Etar nad Beogradom" (1999), kao i preko trideset naučnih i stručnih tekstova u domaćim i inostranim časopisima i publikacijama.

Aktivno učestvuje u radu nacionalnih i internacionalnih skupova i konferencija, kao i u naučno-istraživačkim projektima Fakulteta dramskih umetnosti i Univerziteta umetnosti.

Bila je direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU (2011-2017).

Dobitnica je više nagrada za pedagoški i naučni rad, među kojima je i Velika plaketa Univerziteta umetnosti sa poveljom (2016).

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike