Dobar izlov u ribnjacima kod Kanjiže

Iako vremenski uslovi ove godine nisu pogodovali uzgoju u ribarstvu, kanjiški ribari očekuju dobar izlov, zahvaljujući, pre svega, velikom preživljenju mlađi, kvalitetnoj hrani i zaštiti od kormorana.

"Osnovno je uvek priprema ribnjaka. Znači bez pripreme ribnjaka nema ni dobre proizvodnje, a priprema se ogleda u sušenju ribnjaka, tanjiranju, dezinfekciji i tim osnovnim meliracionim radovima da bi se stvorila zdrava podloga i zdrav teren za uzgoj ribe", kaže Željko Đanić, tehnolog na ribnjaku "Kapetanski rit".

Potiski uzgajivači zavise od državnih subvencija – po kilogramu prodate ribe, za rekonstrukciju i izgradnju novih ribnjaka i za opremu, ali smatraju da to nije dovoljno u poređenju sa zemljama u okruženju.

"Ono što bih posebno istakao, to je važno, da se čuje, a to je da ribarstvo treba da u što kraćem roku dobije od Ministarstva poljoprivrede, odnosno od Agencije za poljoprivredno zemljište i po zakonu nam to pripada pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ili pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta. Nama je zemljište potrebno, mi trošimo ogromne količine hrane, jer na taj način ćemo spasiti ribarstvo u svakom slučaju", navodi Krum Anastasov, direktor ribnjaka Kapetanski rit Ribarstvo Kanjiža.

Ribnjaci u Srbiji trenutno zauzimaju oko devet hiljada hektara, a površine pod kojima mogu da se naprave novi ribnjaci su preko 150 hiljada hektara.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike