Đorđević: Afirmisati razvoj invalidske zaštite

Zoran Đorđević je na otvaranju nacionalne konferencije "10 godina od stupanja na snagu konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom – put ka punoj promeni" poručio da je naš zadatak da se afirmiše razvoj invalidske zaštite u okvirima moderne socijalne politike, imajući u vidu osobu sa invaliditetom kao pojedinca, odnosno kao ličnost sa svim opštim i specifičnim potrebama.

Dodao je da osobe sa invaliditetom moraju da imaju jednake mogućnosti kao i osobe bez invaliditeta, a pre svega da imaju pravo na različitost.

Ministar je istakao da najznačajnije aktivnosti, usmerene na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji koje sprovodi Ministarstvo jesu razvijanje partnerskog odnosa sa udruženjima osoba sa invaliditetom koji se ogleda u finansijskoj i stručnoj podršci udruženjima koja sprovode programe u cilju zaštite prava i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

"Od suštinskog značaja je da se različiti organi vlasti, lokalne samouprave, civilni sektor i same osobe sa invaliditetom i njihova udruženja još aktivnije uključe u rešavanje problema sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u savremenom svetu", istakao je ministar Đorđević.

Pored unapređenja normativnog okvira, kroz usvajanje novih i izmenu postojećih propisa kojima se uređuje položaj osoba sa invaliditetom, Republika Srbija jedna je od 177 zemalja članica UN koja je još 2009. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, ali i jedna od 92 zemlje koje su usvojile i Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

"Svi politički napori predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije usmereni su ka stvaranju jednakih prilika za sve njene građane bez razlike, a borba protiv diskriminacije na etničkoj, verskoj, polnoj ili starosnoj osnovi, kao i na osnovu fizičkog izgleda i invaliditeta, i u godinama koje dolaze biće jedan od naših najvažnijih zadataka čijem smo izvršenju pristupili sa puno pažnje i posvećenosti", poručio je Đorđević.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike