Dačić: Srbija potvrđuje svoj interes saradnje u Crnomorskom regionu

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas u Briselu da Srbija potvrđuje svoj interes saradnje u Crnomorskom regionu i da je principi kojim se ona rukovodila prilikom učljanjenja u Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEK) u velikoj meri određuju i kao kandidata za člana EU.

„U tom kontekstu, želim jasno da naglasim da sveobuhvatna saradnja sa zemljama regiona i šire, opredeljenost za regionalni ekonomski i privredni razvoj, kao i razmena kulturnih vrednosti i nesmetano kretanje ljudi i kapitala ostaju principi i vrednosti za koje se Republika Srbija snažno zalaže“, rekao je Dačić u Briselu na Ministarskoj konferenciji o saradnji država članica BSEK-a (Black Sea Economic Cooperation – BSEC) sa državama članicama EU.

Dačić je ukazao da se cijevi i nastojanja dve organizacije poklapaju, a samim tim i izazovi sa kojima se zemlje članice suočavaju u realizaciji tih ciljeva, prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Srpski šef diplomatije je rekao da se Srbija u okviru BSEK-a snažno zalaže za saradnju sa drugim međunarodnim organizacijama, a da, usled posebnih okolnosti, saradnju sa EU smatra onom od primarnog značaja.

„Interes je obostran…jer pored geografskog osnova koji prirodno nalaže saradnju, ravnomeran i progresivni privredni razvoj zemalja Crnomorskog regiona je u direktnom interesu zemalja EU pojedinačno, kao i EU kao organizacije u celini,“ rekao je Dačić.

On se posebno osvrnuo na infrastrukturu čiji efekti, kako je rekao, imaju dalekosežne posledice i izlaze izvan državnih granica. Rekao je da Srbija već godinama ulaže značajne napore ka modernizaciji i izgradnji infrastrukture u svim segmentima saobraćaja, uključujući i plovne puteve.

„Pomenuti napori značajni su kako za Srbiju, region, tako i za Evropu u celini. Brži protok ljudi i robe daje zamajac razvoju privrede, a jake privrede povlače za sobom i razvoj ostalih društvenih vrednosti, stabilne standarde, kulturu i olakšavaju ostvarivanje zajedničkih ciljeva zemalja regiona“, rekao je Dačič.

Dačić se založio da se na sastanku u Briselu nastoji da se ideje o saradnji pretoče u konkretne projekte i da se odrede konkretni ljudi koji će biti zaduženi za njihovo sprovođenje. Rekao je da će Srbija u narednom periodu nastojati da doprinese u fazi planiranja i realizacije konkretnih projekata kroz saradnju sa njenim bugarskim i rumunskim partnerima kao i članicama EU, a u okviru BSEK-a.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike