Da li ćemo struju kupovati u samoposluzi, energetska kriza pogurala razvoj električnih baterija

Velika skladišta električne nergije već se grade u Kini, Australija ih već ima, a trenuto najveće – snage 1.200 megvata je u Americi, dok Evropa tek razvija projekte. Tim skladištima balansira se između proizvodnje i potrošnje struje – čuvaju je za dane kada je na tržištu manjak.

"Koja je to električna energija koju skladištimo? To je energija iz obnovljivih izvora koji su varijabilni imaju promenljivu snagu. To zanči iz solarnih panela ili iz vetrogeneratora. Dakle, kada imamo viškove onda to uskladištimo", naveo je Nikola Rajaković, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Marko Batić iz Instituta "Mihajlo Pupin" rekao je da skladišta električne enrgije imaju veliku ulogu čak za konvencionalne proizvođače odnosno termoelektrane, gde možemo prosto na jedan fin način da izbalnsiremo njihovu proizvodnju, da se podiže njihova efikasnost i olakšava njihovo upravljanje. 

Otvoreno tržište električne enrgije omogućava i domaćinstvima da biraju od koga će, i kada, kupovati struju. Tu kompanije vide tržišnu šansu nudeći građanima baterijske pakete u maloprodaji.

"Ja mislim da će to biti prodavano u samoposluganma. To su takvi moduli i tehnologija izrade baterija, baterijska postrojenja za montažu u našim kućama. Ona su jednostavana to su modeli koji se mogu zakačiti na zid ili na pogodno mesto i služiti za skladištenje energije", istakao je Rajaković.

A oni koji imju električno vozilo mogu računati na to da će imati i rezervu struje za domaćinstvo. U Institutu "Mihajlo Pupin" rade na razvoju digitalnih platformi za povezivnje domaćinstva sa baterijom u električnom vozilu.

"Električna vozila koja sadrže u sebi električne baterije, kapaciteta reda 20-50 kilovat sati koje bi mogle recimo da pruže prosečnom domaćinstvu nekoliko dana potrebe za električnom energijom. Upravo ta električna vozila postaju novi potecijal za usluge balansuiranja i ka prenosnoj mreži i ka energetskoj sigurnosti krajnjeg potrošača. Jednostavno vi tu imate rezervu od 2-3 dana", naveo je Batić.

Analize ukazuju na to da će samo Evropi do kraja ove decenije biti potrebno 15 puta više baterija nego što se sada proizvodi.

 

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар