Da li će Zakon o socijalnom preduzetništvu omogućiti veću uposlenost najranjivijih grupa

Kada su shvatili da njihova deca nemaju nikakvu šansu da se zaposle, roditelji dece s invaliditetom uzeli su stvari u svoje ruke i 2007. osnovali udruženje "Naša kuća". Počeli su sa proizvodnjom papirnih kesa i ambalaže, a onda pokrenuli kuhinju na točkovima.

"Kada smo njih stavili u ulogu da oni mogu takođe nekome drugome da pomognu i da šira zajednica njih prepoznaje kao mlade ljude koji njima donose obroke, koji njima prave gajbe za keteringe, kutije za njihov e-proizvode odjednom se izbrisala ta granica, prosto ljudi ih nisu tako sa podozerenjem gledali i tu je taj akcenat i tu je taj značaj preduzetnistva", kaže Anica Spasov iz "Naše kuće".

Put ka razvoju socijalnog preduzetništva otvorile su organizacije civilnog društva koje su u najtežim vremenim tranzicije pružale usluge koje su nedostajale u zajednici i ekonomski osnaživale najranjivije.

"Od 2017. podržali smo 21 socijlano preduzeće u različitim sektorima, koja zapošljavaju više od 80 mladih iz osetljivih grupa, sa invaliditetom, ranjive grupe i žene iz ruralnih sredina", navodi direktorka GIZ-a u Srbiji Danijela Funke.

"Mi već više od sedam godina razgovaramo o ovom zakonu. Neke prethodne verzije koje su postojale nisu prepoznavale specificnu pravnu prirodu formiranja socijalnih preduzeća koje bi osnovale organizacije civilnog društva ali sad prvi put ove godine imamo nekakav zajednički rad između javnog i civilnog sektora", objašnjava Marija Vujković iz Građanske inicijative.

Zajedno su došli i do novog nacrta Zakona o socijalnom preduzetništvu.

"Imamo jedan tekst nacrta zakona koji će biti stimulativan za razvoj socijalnog preduzetništva i za koji se nadamo da će kao krajnji rezultat imati pozitivan uticaj na najosetljivije i naranjivije grupe", smatra ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević.

"Ministarstva moraju međusobno da sarađuju i moraju da održavaju dijalog sa civilnim društvom ne zato što tako kaže zakon o planskom sistemu nego zato što je to normalno i zato što je to dobro za ljude", ističe Gordana Čomić.

U EU u više od 13 miliona ljudi radi u socijalnom preduzetništvu i imaju ogroman uticaj na ekonomiju. U razvijenim zemljama čine i do 10 odsto BDP-a.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар