Bunjevački jezik u službenoj upotrebi u Subotici

U Subotici se već decenijama nazivi naselja, ulica i institucija ispisuju na tri jezika, a građani sa lokalnom samoupravom svakodnevno komuniciraju na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku.

"Subotica se ističe kao jedan od dobrih primera dosledne službene upotrebe mađarskog jezika. U Subotici se građani mogu obratiti na mađarskom jeziku, organima, službenicima, tražiti izdavanje dokumenata", kaže Emil Lulić iz Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u Srbiji.

Bunjevci će mogućnost da se gradskim službama obrate na svom jeziku imati već naredne nedelje, kažu u lokalnoj samoupravi. Za prevođenje skupštinskih dokumenata i akata biće angažovani prevodioci.

"Prevodiće se ono što je bitno, ono što je važno za administraciju grada, nećemo ništa siliti, prosto ono što je potribno, što je važno i što je administrativno, da tako kažemo, od opšteg značaja", rekla je Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta u Srbiji.

Nazivi gradskih institucija i javnih preduzeća biće promenjeni brzo, kao i svi formulari i ispisi u vezi sa elektronskom komunikacijom i Internetom. Promene naziva ulica i tabli biće sprovođene postepeno.

Sava Stambolić iz Gradske uprave Subotice kaže da će ono što iziskuje veća materijalna sredstva ostaviti za sledeću godinu, to je ono što se tiče javnih natpisa i promena raznih tabli, za to imaju apsolutnu podršku Bunjevačkog nacionalnog saveta i njihovo maksimalno razumevanje da će biti jedan proces.

U Bunjevačkom nacionalnom savetu navode da imaju strpljenja za proces koji će potrajati, jer ističu da su čekali više od stotinu godina da im se priznaju prava koja su imali kao viševekovni starosedeoci u Subotici:

"Jedno veliko zadovoljstvo u smislu da smo se vratili, tamo gde smo kadgod bili. Naravno, u manjem obimu i nas je mnogo manje, ali eto prosto da se pokaže da se manjinska prava u Srbiji i zakon po kome je uveden ovaj jezik i koriste i poštuju", istakla je predsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta u Srbiji.

Na tablama na ulazu u grad uskoro će biti ispisan naziv grada na 4. službenom jeziku. Pisaće "Varoš Subatica".

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар