Brnabić: U upravljanja vodama ulažemo šest milijardi evra

Ana Brnabić je istakla da je jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Srbije unapređenje sistema finansiranja i investicionih ulaganja i planiranja u sektoru zaštite sredine i realizaciji konkretnih projekata u ovoj oblasti.

"Uložićemo sredstva u unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha, u zamenu kotlova za grejanje putem prelaska na gorivo koje manje zagađuje. Gradićemo nove regionalne centre za upravljanje optadom i radiiti na zatvaranju i saniranju oko 3.500 nelegalnih deponija u gradovima i opštinama širom Srbije, a izdvojićemo sredstva i povećanje pošumljenosti zemlje", navela je Brnabić.

Premijerka je napomenula da Srbija i Kina imaju intenzivnu saradnju i u oblasti zaštite životne sredine, sa ogromnim potencijalom za njeno dalje unapređenje i proširenje.

Podsetila je da je sa kineskom kompanijom CRBC potpisan ugovor za izgradnju kanalizacione infrastrukture u vrednosti od 2,73 milijardi evra, kao i izgradnju infrastrukture za odlaganje komunalnog, čvrstog otpada 265 miliona evra.

"Ukupna vrednost projekta ‘Čista Srbija’ je oko 3 milijarde evra i realizovaće se u sedamdesetak opština u Srbiji. Ovaj projekat vidimo samo kao početak saradnje Srbije i Kine u oblasti zaštite životne sredine", napomenula je Brnabić.

Ona je izrazila uverenje da postoji značajan prostor da se svestrana saradnja u oblasti zaštite životne sredine i zelene transformacije dalje produbuljuje.

Premijerka je napomenula da je svetu danas potreban novi koncept razvoja koji smanjuje zavisnost od fosilnih goriva, odvaja rast od upotrebe novih resursa i u kojem su najsiromašniji i najranjiviji zaštićeni od posledica tranzicije.

"Eko civilizacija kao koncept je važan doprinos svim manjim državama, kao ideja čiji je cilj da pospeši održivi razvoj putem razmena znanja, iskustava i praktične saradnje sa Kinom i drugim zemljama. Saradnja će nas dovesti bliže ostvarenju ciljeva održivog razvoja UN do 2030", rekla je Brnabić.

"Vlada radi na razvoju okvira za cirkularnu ekonomiju"

Premijerka je istakla i da se Srbija danas nalazi u fazi razvoja kada je neophodno okretanje temi životne sredine i ekološke održivosti, te da Vlada Srbije radi na razvoju strateškog i pravnog okvira za niskougljenični razvoj i cirkularnu ekonomiju.

Podsetila je da je i predsednik Aleksandar Vučić na Samitu o klimatskim promenama istakao stremljenje Srbije da smanji emisiju gasova sa efektom straklene bašte od 13,2 odsto u poređenju sa 2010. i od 33,3 odsto u poređenju sa 1990 godinom.

Brnabić je istakla i da će Srbija povećati energetsku efikasnost i procenat obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije, kao i u industriji, grejanju i transportu, a te ambicije će biti iskazane u budućoj strategiji niskougljeničnog razvoja sa akcionim planom i integrisanim planom za energetiku i klimu, koje će ubrzo biti usvojene.

"Vidimo Srbiju 2050. godine kao niskougljenično društvo sa kompetitivnom i ekonomijom koja efikasno koristi resurse, a građanima omogućava nova zelena radna mesta i kvalitet života u klimatski otpornijem društvu", rekla je Brnabić.

Ona je navela i da je Srbija trenutno jedina zemlja u regionu koja je izradila mapu puta za cirkularnu ekonomiju, koja daje smernice za razvoj moderne, resursno i energetski efikasne cirkularne ekonomije i povezuje aktere koji učestvuju u procesu tranzicije iz linearne u cirkularnu ekonomiju.

Dodala je da je Srbiji veoma značajno iskustvo partnera iz Kine u dostizanju balansa između zahteva za brzim rastom BDP-a, pravednom raspodelom nove vrednosti i očuvanjem životne sredine i održivim razvojem.

Brnabić je istakla i da su politički odnosi Srbije i Kine izvanredni i da ih karakteriše sveobuhvatno strateško partnerstvo i čelično prijateljstvo, dodajući da je ponosna što su odnosi dve zemlj na najvišem istorijskom nivou.

Premijerka je ponovila da Srbija pridaje veliku pažnju i podršku kineskoj inicijativi "Pojas i put" i sveobuhvatnoj platformi saradnje Kine i zemalja Centralne i Istoične Evrope.

"Eko Forum Global Guejang" se organizuje od 2009. godine i jedini je forum na visokom nivou na temu ekologije i zaštite životne sredine koji se organizuje u Kini na nacionalnom nivou.

Održava se danas i sutra u gradu Guejang u provinciji Guejdžou, a tema ovogodišnjeg foruma je niskougljenična transformacija i zeleni razvoj.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар