Banke moraju klijentu da vrate novac dat za osiguranje

Da li sudovi mogu da pomire ili još više da zamrse odnose nezadovoljnih klijenata i banaka. Nedavne presude u korist građana ohrabruju, ali i zbunjuju Sašu Devića koji se s bankom tuži i za trošak obrade kredita i za naplatu osiguranja kod Nacionalne korporacije.

"Sada u januaru 2019. zaključen je predmet i donesena je presuda gde su usvojili troškove obrade kredita, a odbijena je Nacionalna korporacija što je protivzakonito jer su obe kategorije svrstane u efektivnu kamatnu stopu, a obe su naplaćene pre puštanja kredita u stečaj", kaže Saša Dević, klijent banke u sporu.

Advokati tvrde da državni sistem osiguranja stambenih kredita bankama garantuje sigurnost i cenu kredita, a ne građanima. Kao kad bi malinarima država garantovala cenu, umesto što je određuje tržište.

"Takođe Apelacioni sud je stanovišta da je to ništavno. Takođe, da li je moguće da država subvencioniše, odnosno garantuje za izvršenje pravnog posla za koji postoji jedinstven stav sudske prakse da nije u saglasnosti sa privrednim propisima ove zemlje", kaže  Vojin Biljić, advokat.

Udruženje banaka je još pre godinu i po dana saopštilo da su banke u ugovorima o stambenim kreditima osiguranim kod NKOSK-a jasno naznačile, kako u predugovornoj fazi tako i u fazi zaključenja ugovora o kreditu, da klijent preuzima trošak premije osiguranja.

"Klijenti koji su se opredelili za ovaj model kredita, otplaćivali su stambeni kredit po kamati koja je znatno povoljnija od kamate na kredite koji nisu osigurani kod NKOSK-a", navodi Udruženje banaka.

"Smatramo to nezakonitom naplatom od strane banaka, zato što je Zakonom o obligacionim odnosima definisano da banka kao jedini trošak kredita može da naplaćuje kamatu. Ovde imamo i trošak Nacionalne korporacije koji je banka naplatila odvojeno od kamate, dakle prekršen je Zakon o obligacionim odnosima i Zakona o osiguranju zato što je bnaka osiguravajući sebe, zapravo osigurala svoj plasman novcem klijenta", kaže Dejan Gavrilović iz Udruženja klijenata Efektiva.

"Narodna banka Srbije smatra da je u interesu ugovornih strana da sporne odnose rešavaju mirnim putem, jer se na taj način izbegavaju sudski troškovi koji nastaju u slučaju podizanja tužbe i pokretanja sudskog postupka, a korisnici finansijskih usluga mnogo brže dolaze do prihvatljivog rešenja. Ipak, svaki korisnik ima pravo da odluči na koji način će da štiti svoja prava i interese", navodi se u saopštenju NBS .

A tu se nađe i po neka agencija. S prvim presudama u korist klijenata otvoren je svojevrstan lov na banke, pa nemojte da se začudite ako vas, kao kreditnog dužnika, ovih dana pozovu nudeći vam posredovanje u pokretanju spora protiv banke.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike