Najkvalitetnija dijagnostika u Urgentnom centru

Klinički centar Srbije dobio je novu angio-salu, a Ministarstvo zdravlja i KCS su za njenu izgradnju, nabavku zaštitne opreme od jonizujećeg zračenja kao i adaptaciju prostora sale

opredelili blizu 57 miliona dinara.

– Nova angiografska sala Urgentnog centra, s hemodinamskim sistemom “Sensis Lite”, sala je poslednje generacije sa “care+clear“ tehnologijom, što podrazumeva vrhunski kvalitet slike s najmanjom mogućom dozom zračenja kako za pacijenta, tako i za operatera. Sala poseduje podno montiran C luk, motorizovan za sve vrste pregleda i intervencija, kao i novi softver za poboljšanu vizuelizaciju stenta i softver za vaskularne i neurološke preglede i intervencije.

Zahvaljujući svemu tome, najkvalitetnija dijagnostika i intervencije biće dostupne neposredno po prijemu pacijenta u Urgentni centar, čime će biti maksimalno skraćeno vreme za lečenje pacijenata – rekao je ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

(Dnevnik)

Napišite komentar