Do Milčića uskoro asfaltom

SOMBOR: Sa petnaest zvaničnih salaških naselja, ali i brojnim ušorenim, takozvanim bokor salašima, somborska okolina predstavlja prototip vojvođanske tradicije življenja na ovakvim,

pre svega ekonomskim, organizacionim jedinicima. Zahtevi modernog vremena decenijama unazad demografski pustoše imanja koja su i pesmom opevana. Kako bi makar pokušao da se zaustavi takav trend, aktuelna somborska vlast je, prepoznajući da su atarski putevi od životnog značaja za sve koji žive na selu pa i somborskim salašima u ovogodišnjem gradskom buyetu za sanaciju i održavanje atarskih puteva izdvojila 50 miliona dinara, a ovih dana je počeo rad na prvom od njih, onom za Milčić salaše.

Uvažavajući potrebe 150 žitelja naselja Milčić, ali i poljoprivrednika koji poseduju zemljište u katastarskim opštinama Sombor i Svetozar Miletić, počeli su radovi na sanaciji i pojačanom održavanju atarskog puta koji ove ušorene salaše povezuje sa Subotičkim putem sa čije desne strane se i nalaze u smeru ka Svetozar Miletiću. Sam put, dug 650 metara, biće asfaltiran. Posao je vredan 10 miliona dinara, a radove izvodi šabačko VP „Jugokop Podrinje“.

Kako bi se uverila u to kojom dinamikom odmiču radovi, trudbenike je obišla somborska gradonačelnica Dušanka Golubović sa saradnicima, naglasivši značaj putne infrastrukture za dobrobit i prosperitet svakog sela i salaša na teritoriji Sombora.
Kako se na samom gradilištu moglo saznati, kompletni radovi na putu ka salaškom naselju koje je sa obližnjim Obzirskim salašima početkom 60-ih godina prošlog veka imalo skoro 900 stanovnika, bi trebalo da budu završeni u roku od 45 dana. Pored obezbeđenih gradskih buyetskih sredstava ozbiljno se računa i na druge izvore finansiranja ovakvih radova, prevashodno iz Pokrajine.

Varoška samouprava je kod nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo konkurisala sa čak četiri projekta sanacije i pojačanog održavanja atarskih puteva. Tako bi mnogo bolje uslove života i privređivanja uskoro mogli da očekuju i oni koji zavise od atarskih saobraćajnica, lenija, koje povezuju Šikaru i Josićki put, Stapar i Sivac, ali i Josićki put na katastartskoj parceli 10305 KO Sombor, dok bi se projektom sanacije i pojačanog održavanja atarskog puta gotovo dramatično popravio i kvalitet života i žiteljima Sretićevih salaša.

(Dnevnik)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike