Više rešenih nego primljenih predmeta

Prijepolje – Zakonom o sedištima sudova od 2013.godine Osnovni sud obuhvata opštine Prijepolje i Nova Varoš, gde je organizovana sudska jedinica. Odlukom o broju sudija, u Osnovnom sudu, čije je sedište u Prijepolju, predviđeno je devet sudija sa predsednikom suda.

(Danas)

Napišite komentar