Uvode granicu i za decibele

KAKO bi se smanjio nivo buke u urbanoj sredini, Grad je raspisao tender za izradu projekta akustičnog zoniranja grada. Nakon izrade detaljne karte sa podacima u kojim delovima su sugrađani najviše izloženi visokim frekvencijama, biće doneta gradska odluka na osnovu koje će biti definisani delovi grada u kojima može da bude glasne muzike, i oni u kojima to nije dozvoljeno. Usvajanjem novih propisa, Beograd će biti podeljen na zone. Shodno tome, u tom delu moći da se nalaze objekti određene namene, a biće propisane granice u decibelima. Na taj način, problem stanara koji godinama trpe maltretiranje zbog glasne muzike u ugostiteljskim objektima biće rešen. Doduše, ne tako brzo, posebno za one koji su godinama izloženi ovakvim problemima. Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji, potrebno je evidentirati sve osetljive objekte, poput bolnica, rehabilitacionih centara, škola, vrtića i drugih objekata osetljivih na buku. – Biće obuhvaćeno oko 70.000 hektara. Izradićemo dve karte akustičnih zona, jednu sa postojećim stanjem, a drugu sa planiranom namenom prostora. Akustične zone se određuju prema postojećem stanju izgrađenosti, i zavise od toga šta se od objekata nalazi na određenom prostoru. U svakoj zoni se određuju granične vrednosti za dan i noć izražene u decibelima – piše u dokumentaciji. Pre Beograđana, ovakve propise usvojili su i Nišlije i Novosađani. Za objekte u zonama za relaksaciju, stambenim i rehabilitacionim, dozvoljeni nivo buke je oko 50 decibela za dan i oko 40 za noćne sate. U trgovačkoj i administrativnoj zoni granica je oko 60 decibela za dan i oko 50 za noć, dok u industrijskom delu ne postoji ograničenje, osim ukoliko se objekat ne nalazi na granici sa drugom zonom. Foto: Tanjug BEZ OTVARANjA PROZORA U RADIONICAMA U DRUGIM gradovima Srbije u kojima je ova odluka na snazi, propisano je da, ukoliko se mernjem nivoa buke utvrdi da prelazi granične vrednosti, osim kazni, može da se naloži i ugradnja limitera, koji će držati nivo muzike u granici dozvoljenog. Na primer, u zanatskim i drugim radionicama zabranjeno je držati otvorena vrata i prozore u toku obavljanja bučnih radova.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike