U centralnim opštinama Beograda hitne mere za 141 nasilnika

Za nepunih sedam meseci primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji, mahom centralnih opština u Beogradu, 141 nasilnik je bio udaljen iz svog doma ili mu je izričena zabrana prilaska žrtvi.Prema podacima Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, najviše izrečenih pomenutih hitnih mera bilo je na opštini Palilula – 62, zatim na optšini Zvezdara – 26, sledi Stari Grad sa 23 hitne mere, zatim Vračar sa 19 i Savski venac sa 11.Hitne mere udaljenja iz porodičnog doma do 30 dana i / ili zabrana prilaska žrtvi izricane su prema potencijalnim učiniocima krivičnog dela, budući da se na ovaj način postupa u cilju sprečavanja eskalacije nasilja koje bi rezultiralo krivičnim delom i pokretanjem krivičnog postupka.Prvo osnovno tužilaštvo na svom sajtu je detaljno ukazalo kako se u praksi sprovodi Zakon u cilju pružanja sveobuhvatne podrške žrtvi nasilja – koordiniranom saradnjom, redovnim i vanrednim sastancima državnih organa uz koordinaciju tužilaštva, a radi istraživanja i praćenja slučajeva prijavljenog porodičnog nasilja.Pročitajte još – Uhapšeno dvoje u odvojenim slučajevima nasilja u porodici Tako je od 1. juna za teritoriju Palilule održan 21 sastanak grupe za koordinaciju, a grupa je izradila 143 individualna plana za zaštitu i podršku žrtvama.Na teritoriji Zvezdare održano je 16 sastanaka i izrađeno je 62 individualna plana za žrtve, na Vračaru je bilo 19 sastanaka i 233 individualna plana, na teritoriji Savskom vencu 14 sastanaka i 86 individualnih planova i na teritoriji Starog grada održano je 14 sastanaka i izrađeno je 75 individualnih planova zaštite i podrške.Na sastanke radne grupe, koji se zakzauju najmanje dva puta mesečno, predsedavajući – zamenik javnog tužioca, pored predstavnika centara za socijalni rad i policije pozivao je i žrtve, lekare, psihologe, psihijatre, predstavnike vaspistnih ustanova, direktore škola i pedagoge.Na sastancima se diskutuje o svim prijavljenim slučajevima nasilja bez obzira da li se radi o krivičnim prijavama nadležne policijske stanice, izveštajima o intervenciji određene policijske stanice ili izveštajima Gradskog centra za socijalni rad.Pročitajte još – Pritvoren zbog porodičnog nasilja Jedan od primera efikasnog delovanja grupe za koordinaciju bila je dobro koordinisana akcija policijskih službenika i radnika Gradskog centra za socijalni rad.Naime, kako navodi tužilaštvo, nakon što je završeno viđanje deteta u kontrolisanim uslovima u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad na Zvezdari, pocijski službenici su jedno lice za kojim je bila raspisana potraga, priveli u tužilaštvo kako bi bio saslušan u svojstvu osumnjičenog.Ovakvo postupanje je dogovoreno na samom sastanku grupe za koordinaciju gde je došlo do ukrštanja informacija o kretanju osumnjičenog prilikom diskutovanja individualnog plana zaštite i podrške žrtvi, navodi tužilaštvo.U pojedinim predmetima primenjen je „forenzički intervju“ – poseban način ispitivanja posebno osetljivih svedoka, maloletnih lica u saradnji sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine kada je angažovana jedinica za podršku deci u krivičnom postupku.Pročitajte još – Nasilnici na obavezno lečenje! Postupci u ovom tužilaštvu u kojima je primenjen forenzički intervju završeni su zaključivanjem Sporazuma o priznanju krivičnog dela sa okrivljenima, napomenulo je tužilaštvo.Inače, prema podacima Ministarstva pravde s kraja decembra, u prvih šest meseci primene novog Zakona, na teritoriji Srbije razmotreno je više od 20.000 slučajeva nasilja u porodici, određeno je 7.000 hitnih mera i urađeno je preko 4.000 individualnih planova zaštite žrtava nasilja u porodici.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike