Reciklažom do manjih računa za odnošenje smeća

Grad Beograd se priprema da usvoji lokalni plan upravljanja otpadom koji će omogućiti umanjenje računa domaćinstvima za recikliranje, ali i prihod „Gradskoj čistoći“ od prodaje otpada koji građani razvrstavaju, kažu u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.Takav način upravljanja otpadom trebalo bi da počne da se primenjuje od 2021. godine, a biće uveden postepeno dok ne pokrije čitavu teritoriju Beograda.Naglasak lokalnog plana biće na prevenciji nastanka otpada, reciklaži i korišćenju otpada za proizvodnju energije i tek na kraju, ako ga nije moguće iskoristiti, biće odlagan na deponiju.Poziv za podnošenje ponuda za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021-2030. već je raspisan, a Skupština grada trebalo bi da ga usvoji iduće godine.U Sekretarijatu za zaštitu životne sredine navode da će lokalni plan biti usaglašen sa strategijom upravljanja otpadom Srbije, čija je izrada takođe u toku.Rukovodilac Sektora za upravljanje otpadom Snežana Bondžić kaže za Tanjug da je jedan od osnovnih ciljeva smanjenje otpada koji će završiti na deponiji i navodi da će loklanim planom biti definisani pojedinačni programi upravljanja otpadom.Postoje, objašnjava, pojedinačni programi koji se odnose na smanjenje ambalažnog i biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, tako da će građani imati mogućnost, a i obavezu da recikliraju, odnosno razvrstvaju otpad i adekvatno ga odlažu u kontejnere za reciklabilni otpad.PROČITAJTE I: ZAHVALNOST ZA PREDAN RAD: Obeležen Dan Komunalnih delatnostiTako će, dodaje, moći da direktno utiču na smanjenje mesečnog računa koji plaćaju za sakupljanje i transport otpada.“Ukoliko više recikliraju i vrše selekciju otpada, manje će proizvoditi mešanog komunalnog otpada koji završava u Vinči i platiće manje”, kaže Bondžić.Snežana Bondžić,foto TanjugNavela je da će “Gradska čistoća” omogućiti sitem za evidentiranje građana koji razvrstavaju otpad i za evidentiranje komunalnog otpada.Bondžić kaže da je “Gradska čistoća” već na teritoriji opština Savski venac i Novi Beograd sprovela pilot projekat gde su građani mogli da preuzmu kese za reciklabilni otpad i njima je bio umanjivan račun za 20 odsto.“Taj sistem se pokazao kao pozitivan i svakako postoji mogućnost da se na sličan način dalje nastavi sa tim. Ispostavilo se da su građani veoma zainteresovani za recikliranje i za aktivno učešće u unapređenju sistema upravljanja otpadom”, dodala je Bondžić.Foto M.AnđelaNavela je da bi lokalni plan upravljanja otpadom doneo velike benefite i “Gradskoj čistoći” jer bi to javno-komunalno preduzeće sav sakupljeni reciklabilni otpad prodavalo za odgovarajuću naknadu ovlašćenim subjektima koji imaju dozvolu za preuzimanje određene vrste reciklabila.“Prodaja otpada postaje prihod za javno-komunalno preduzeće koje potom ta sredstva ulaže u poboljšanje sistema selekcije otpada, odnosno u proširenje obuhvata teritorije Grada Beograda koji je u sistemu selekcije otpada , odnosno reciklaže”, rekla je Bondžić.Foto Z.JovanovićTako se, kaže, omogućava da se poveća i broj kontejnera koji se nabavljaju, kao i broj kanti i reciklažnih centara, a većem broju građana da vrše selekciju otpada.“Cilj je da se pokrije čitava teritorija grada Beograda, ali to ne može da se sprovede ođednom. Svakako se na taj način obezbeđuju sredstva koja utiču na to da se ti rokovi za pokrivenost čitavog grada smanje na najmanju moguću meru”, rekla je Bondžić.Navela je da se lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda donosi na period od 10 godina uz mogućnost revidiranja na pet godina, po potrebi i češće.

(Večernje novosti)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike