PRAVOSUĐE PO MERI DECE: Centar za prava deteta pokrenuo novu platformu

CENTAR za prava deteta pokrenuo je digitalnu platformu „Pravosuđe po meri deteta“, preko koje deca i mladi mogu da se informišu o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa ѕakonom, policijom, sudstvom. Platforma može biti važan resurs i za roditelje, staratelje i druge koji su u kontaktu sa decom i mladima.

(Vеčernje novosti)

Пошаљи коментар
Најновије из рубрике