NEPRIMERENO POREĐENJE SREBRENICE I HOLOKAUSTA: Istoričar LJubodrag Dimić o porukama iz Potočara

GENOCID, onako kako ga je označila Rezolucija br. 96 OUN od 11. 12. 1946, a usvojila 9. 12. 1948. Generalna skupština OUN, podrazumeva „ubistvo članova grupe“, „teške povrede fizičkog i mentalnog integriteta grupe“, „namerno podvrgavanje grupe takvim životnim uslovima koji treba da dovedu do njenog potpunog ili delimičnog fizičkog uništenja“, „mere usmerene ka sprečavanju rađanja u okviru grupe“, „prinudno premeštanje dece iz jedne grupe u drugu“ – nije izvršen u Srebrenici.

(Vеčernje novosti)

Напишите коментар