SB UN ima pet novih nestalnih članica

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija od danas ima pet novih nestalnih članica sa dvogodišnjim mandatom – to su Egipat, Senegal, Japan, Urugvaj i Ukrajina. Ovih pet novih članica zameniće Čad, Nigeriju, Jordan, Čile i Litvaniju, čiji mandat je okončan, prenela je radio Slobodna Evropa. SB UN ima 15 članica od kojih su pet stalne – Francuska, Velika Britanija, SAD, Kina i Rusija, a 10 se bira na period od dve godine, ali tako da se svake godine menja pet članica. Nestalne članice biraju se po regionalnom principu – neparnih godina u SB UN ulazi po jedna zemlja iz Afrike, Azije i Latinske Amerike i dve iz grupe zapadnih zemalja, a parnih godina dve zemlje iz Afrike i po jedna iz Azije, Latinske Amerike i Istočne Evrope. Parna godina je početak mandata i za arapsku članicu. Od novih nestalnih članica najviše iskustva u svetskoj organizacijiima Japan, koji je 10 puta bio u SB UN. Predstavnici Egipta do sada su pet puta bili u SB UN, Ukrajine tri puta, Senegala dva i Urugvaja jedanput.

(Večernje novosti)

Napišite komentar