Jačanje dijaloga, poverenje i bezbednost prioriteti Nemačke

Nemačka od danas, na godinu dana predsedava Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), a njeni prioriteti će biti jačanje dijaloga, poverenje i bezbednost na prostoru koji pokriva ova institucija. “Obnova poverenja među zemljama članicama i nastavak napora u cilju postizanja političkog rešenja za konflikt u i oko Ukrajine, biće glavni prioriteti nemačkog predsedavanja OEBS-u”, najavio je danas predsedavajući, ministar inostranih poslova Nemačke Frank-Valter Štajnmajer. Novi predsedavajući je podvukao da će Nemačka preuzeti svoju novu ulogu u turbulentnom vremenu, kada je Evropa suočena sa možda najozbiljnijom krizom po mir i bezbednost od kraja Hladnog rata. “Nemačka je spremna da preuzme svoju odgovornost”, poručio je Štajnmajer u saopštenju na početku predsedavanja. “Postavili smo sebi ambiciozne zadatke tokomnašeg predsedavanja OEBS-u. Najvažniji je da radimo što snažnije na obnovi dijaloga, uz pozivanje na principe OEBS i međunarodno pravo. Moramo da učinimo sve što je u našoj moći da obnovimo, unutar Evrope, poverenje koje je izgubljeno. Samo na osnovu poverenja moći ćemo ponovo da postignemo stabilan poredak u Evropi“, naglasio je Štajnmajer istakavši da će sve napore kao predsedavajući uložiti u postizanje ovog cilja. Postizanje političkog rešenja za i oko konflikta u Ukrajini ostaće, kako je istakao, jedan od glavnih prioriteta u 2016.godini. “U poslednje dve godine smo videli da OEBS može pružiti važne instrumente za promociju deeskalacije i dijaloga. Moramo nastaviti tim putem, a Nemačka će doprineti svojom punom privrženosti i kapacitetima ovom zadatku”, najavio je Štajnmajer. On je istakao da će Nemačka raditi i na rešavanju zamrznutih konflikata na prostoru OEBS, koristeći aktuelne formate i mehanizme OEBS za pregovore. Novi predsedavajući je najavio da će tokom ove godine Nemačka organizovati seriju konferencija sa ciljem poboljšanja saradnje u mnogim različitim oblastima delovanja OEBS. S tim u vezi je naveo da to uključuje i zajednički odgovor na transnacionalne pretnje, kao što su međunarodni terorizam, radikalizacija, nastavak dijaloga o kontroli naoružanja i mere za uspostavljanje poverenja, promocija održive povezanosti i dobro upravljanje. U oblasti ljudskih prava Nemačka će, prema njegovim rečima, posebnu pažnju posvetiti očuvanju principa OEBS i poboljšanju njihove implementacije. „U vreme izazova i značajnih promena po naša društva trebalo bi posebnu pažnju da posvetimo toleranciji i nediskriminaciji u svim zemljama članicama“, naglasio je Štajnmajer. On je rekao da Nemci puno toga duguju OEBS-u i procesu KEBS, koji je doprineo politici „detanta“ između istoka i zapada. „Sećamo se značajnog doprinosa u prevazilaženju Hladnog rata i ponovnog ujedinjenja Nemačke i Evrope. Verujemo čvrsto da principi i vrednosti OEBS, koji su u prošlosti zajednički postavili istok i zapad, i dalje pružaju osnovu i smernice za pronalaženje miroljubivog rešenja rastućeg broja ozbiljnih bezbednosnih pretnji sa kojima se danas suočavamo“, podvukao je Štajnmajer. Nemačka će, tokom predsedavanja, podržati institucije OEBS i misije na terenu u pomaganju državama članice da osiguraju implementaciju principa OEBS. „Predsedavanje OEBS-u nije lak zadatak. Imajući privržene članice OEBS na našoj strani, posebno partnere u Trojci – Srbiju i Austriju – je od velikog značaja za nas. Radujem se saradnji I radu sa svim državama članicama OEBS-a i partnerima u saradnji, kao i sa izvršnim strukturama organizacije u cilju sprovođenja jasnih ciljeva – obnovi dijaloga, poverenja i povratka bezbednosti“, zaključio je Štajnmajer koji će prioritete zvaničnog Berlina predstaviti na sednici Stalnog saveta OEBS zakazanoj 14. januar u Beču.

(Večernje novosti)

Napišite komentar